Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
554 lần
904 lần
934 lần
133 lần
513 lần
Cặp sốXuất hiện
043 lần
703 lần
963 lần
543 lần
922 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
620 lần
300 lần
310 lần
330 lần
Cặp sốXuất hiện
340 lần
410 lần
420 lần
450 lần
470 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 6: 21 ngày
 • Đầu 4: 16 ngày
 • Đầu 8: 14 ngày
 • Đầu 2: 7 ngày
 • Đầu 7: 6 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 5: 12 ngày
 • Đuôi 8: 9 ngày
 • Đuôi 1: 8 ngày
 • Đuôi 3: 7 ngày
 • Đuôi 7: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 84: 686 ngày
 • 73: 535 ngày
 • 44: 510 ngày
 • 37: 501 ngày
 • 74: 489 ngày
 • 02: 427 ngày
 • 92: 427 ngày
 • 70: 406 ngày
 • 89: 394 ngày
 • 06: 386 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 28-09-2020 96331
Năm 2019 28-09-2019 59416
Năm 2018 28-09-2018 79356
Năm 2017 28-09-2017 78296
Năm 2016 28-09-2016 10665
Năm 2015 28-09-2015 97561
Năm 2014 28-09-2014 14624
Năm 2013 28-09-2013 86810
Năm 2012 28-09-2012 45576
Năm 2011 28-09-2011 57617
Năm 2010 28-09-2010 75197
Năm 2009 28-09-2009 54897
Năm 2008 28-09-2008 95510
Năm 2007 28-09-2007 04548
Năm 2006 28-09-2006 03636
Năm 2005 28-09-2005 71607
Năm 2004 28-09-2004 91329
Năm 2003 28-09-2003 30994
Năm 2002 28-09-2002 82391
Năm 2021 28-09-2021 03234
Năm 2020 28-09-2020 96331
Năm 2019 28-09-2019 59416
Năm 2018 28-09-2018 79356
Năm 2017 28-09-2017 78296
Năm 2016 28-09-2016 10665
Năm 2015 28-09-2015 97561
Năm 2014 28-09-2014 14624
Năm 2013 28-09-2013 86810
Năm 2012 28-09-2012 45576
Năm 2011 28-09-2011 57617
Năm 2010 28-09-2010 75197
Năm 2009 28-09-2009 54897
Năm 2008 28-09-2008 95510
Năm 2007 28-09-2007 04548
Năm 2006 28-09-2006 03636
Năm 2005 28-09-2005 71607
Năm 2004 28-09-2004 91329
Năm 2003 28-09-2003 30994
Năm 2002 28-09-2002 82391