Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
423 lần
673 lần
113 lần
473 lần
093 lần
Cặp sốXuất hiện
202 lần
492 lần
482 lần
122 lần
102 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
680 lần
330 lần
360 lần
370 lần
Cặp sốXuất hiện
390 lần
410 lần
430 lần
510 lần
530 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 6: 18 ngày
 • Đầu 7: 15 ngày
 • Đầu 9: 14 ngày
 • Đầu 5: 12 ngày
 • Đầu 3: 6 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 1: 24 ngày
 • Đuôi 5: 20 ngày
 • Đuôi 6: 12 ngày
 • Đuôi 3: 11 ngày
 • Đuôi 0: 10 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 84: 686 ngày
 • 73: 535 ngày
 • 44: 510 ngày
 • 37: 470 ngày
 • 74: 386 ngày
 • 06: 382 ngày
 • 34: 379 ngày
 • 32: 332 ngày
 • 02: 329 ngày
 • 17: 321 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2012 14-06-2012 93656
Năm 2012 15-06-2012 83901
Năm 2012 16-06-2012 21606
Năm 2012 17-06-2012 07437
Năm 2012 18-06-2012 63692
Năm 2012 19-06-2012 80625
Năm 2012 21-06-2012 81382
Năm 2012 22-06-2012 55915
Năm 2012 23-06-2012 83071
Năm 2012 24-06-2012 57260
Năm 2012 25-06-2012 67340
Năm 2012 26-06-2012 38860
Năm 2012 26-06-2012 38860
Năm 2012 27-06-2012 45023
Năm 2012 28-06-2012 14169
Năm 2012 29-06-2012 43681
Năm 2012 30-06-2012 82717
Năm 2020 06-12-2020 50553
Năm 2019 06-12-2019 82830
Năm 2018 06-12-2018 81154
Năm 2017 06-12-2017 02564
Năm 2016 06-12-2016 39324
Năm 2015 06-12-2015 94295
Năm 2014 06-12-2014 02187
Năm 2013 06-12-2013 25507
Năm 2012 06-12-2012 69975
Năm 2011 06-12-2011 24045
Năm 2010 06-12-2010 31030
Năm 2009 06-12-2009 98049
Năm 2008 06-12-2008 69203
Năm 2007 06-12-2007 31917
Năm 2006 06-12-2006 54859
Năm 2005 06-12-2005 75343
Năm 2004 06-12-2004 11041
Năm 2003 06-12-2003 90296
Năm 2002 06-12-2002 00238