XS Mega chủ nhật

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 20-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
10 24 27 42 43 45
Giá trị Jackpot: 18.982.427.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 18.982.427.000
Giải Nhất O O O O O 23 10.000.000
Giải Nhì O O O O 802 300.000
Giải Ba O O O 14,467 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 13-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
03 10 12 13 36 44
Giá trị Jackpot: 14.815.632.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 14.815.632.000
Giải Nhất O O O O O 11 10.000.000
Giải Nhì O O O O 803 300.000
Giải Ba O O O 14,088 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 06-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
05 07 10 13 14 42
Giá trị Jackpot: 27.467.427.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 27.467.427.500
Giải Nhất O O O O O 24 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,027 300.000
Giải Ba O O O 17,741 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 30-05-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
07 10 19 30 40 45
Giá trị Jackpot: 22.221.494.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 22.221.494.500
Giải Nhất O O O O O 32 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,201 300.000
Giải Ba O O O 18,144 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 23-05-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
11 14 22 26 29 44
Giá trị Jackpot: 17.658.371.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 17.658.371.500
Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000
Giải Nhì O O O O 912 300.000
Giải Ba O O O 15,456 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 16-05-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
13 23 33 37 40 43
Giá trị Jackpot: 13.202.141.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.202.141.000
Giải Nhất O O O O O 25 10.000.000
Giải Nhì O O O O 846 300.000
Giải Ba O O O 12,520 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 09-05-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
01 07 16 24 27 37
Giá trị Jackpot: 63.700.477.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 63.700.477.500
Giải Nhất O O O O O 48 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,806 300.000
Giải Ba O O O 30,099 30.000