XS Mega chủ nhật

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 12-09-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
04 08 21 29 33 45
Giá trị Jackpot: 14.139.591.250
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 2 14.139.591.250
Giải Nhất O O O O O 23 10.000.000
Giải Nhì O O O O 750 300.000
Giải Ba O O O 11,647 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 05-09-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
15 18 25 27 29 34
Giá trị Jackpot: 23.703.678.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 23.703.678.500
Giải Nhất O O O O O 10 10.000.000
Giải Nhì O O O O 448 300.000
Giải Ba O O O 7,674 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 29-08-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
01 18 21 25 27 35
Giá trị Jackpot: 21.293.308.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 21.293.308.500
Giải Nhất O O O O O 4 10.000.000
Giải Nhì O O O O 409 300.000
Giải Ba O O O 6,986 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 22-08-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
06 07 18 25 40 43
Giá trị Jackpot: 19.055.917.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 19.055.917.000
Giải Nhất O O O O O 11 10.000.000
Giải Nhì O O O O 406 300.000
Giải Ba O O O 6,837 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 23-07-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
19 26 31 33 41 42
Giá trị Jackpot: 17.106.759.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 17.106.759.000
Giải Nhất O O O O O 17 10.000.000
Giải Nhì O O O O 609 300.000
Giải Ba O O O 9,659 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 18-07-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
03 08 19 21 25 36
Giá trị Jackpot: 15.017.833.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.017.833.500
Giải Nhất O O O O O 19 10.000.000
Giải Nhì O O O O 844 300.000
Giải Ba O O O 13,262 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 11-07-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
02 08 15 17 19 30
Giá trị Jackpot: 35.050.968.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 35.050.968.000
Giải Nhất O O O O O 14 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,049 300.000
Giải Ba O O O 17,162 30.000