XS Mega thứ 4

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 29-06-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 19 20 27 30 32
Giá trị Jackpot: 50.036.747.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 50.036.747.000
Giải Nhất O O O O O 37 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,281 300.000
Giải Ba O O O 25,584 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 22-06-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
03 20 23 30 33 35
Giá trị Jackpot: 36.830.904.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 36.830.904.000
Giải Nhất O O O O O 22 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,112 300.000
Giải Ba O O O 20,653 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 15-06-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 06 12 20 36 39
Giá trị Jackpot: 25.773.380.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 25.773.380.500
Giải Nhất O O O O O 14 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,067 300.000
Giải Ba O O O 18,620 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 08-06-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
02 10 13 15 22 36
Giá trị Jackpot: 19.988.694.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 19.988.694.000
Giải Nhất O O O O O 21 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,124 300.000
Giải Ba O O O 17,341 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 01-06-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
06 10 21 23 28 39
Giá trị Jackpot: 15.582.586.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.582.586.500
Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000
Giải Nhì O O O O 993 300.000
Giải Ba O O O 14,935 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 25-05-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
19 26 27 39 44 45
Giá trị Jackpot: 37.336.878.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 37.336.878.000
Giải Nhất O O O O O 28 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,266 300.000
Giải Ba O O O 21,478 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 11-05-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
02 06 07 18 34 41
Giá trị Jackpot: 20.622.299.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 20.622.299.500
Giải Nhất O O O O O 30 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,025 300.000
Giải Ba O O O 17,700 30.000