XS Mega thứ 4

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 21-07-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
08 10 12 29 34 37
Giá trị Jackpot: 16.087.964.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 16.087.964.500
Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000
Giải Nhì O O O O 652 300.000
Giải Ba O O O 10,877 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 14-07-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
04 11 22 29 37 43
Giá trị Jackpot: 13.052.822.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.052.822.500
Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000
Giải Nhì O O O O 793 300.000
Giải Ba O O O 11,732 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 07-07-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 06 13 30 34 43
Giá trị Jackpot: 30.668.735.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 30.668.735.000
Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000
Giải Nhì O O O O 929 300.000
Giải Ba O O O 17,106 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 30-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
02 05 06 08 10 32
Giá trị Jackpot: 25.400.284.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 25.400.284.500
Giải Nhất O O O O O 13 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,040 300.000
Giải Ba O O O 16,658 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 23-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
04 07 20 28 33 41
Giá trị Jackpot: 20.526.628.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 20.526.628.000
Giải Nhất O O O O O 13 10.000.000
Giải Nhì O O O O 910 300.000
Giải Ba O O O 15,594 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 16-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
11 19 24 28 31 39
Giá trị Jackpot: 16.164.413.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 16.164.413.000
Giải Nhất O O O O O 16 10.000.000
Giải Nhì O O O O 969 300.000
Giải Ba O O O 15,590 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 09-06-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
02 07 18 20 24 36
Giá trị Jackpot: 29.292.855.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 29.292.855.500
Giải Nhất O O O O O 22 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,216 300.000
Giải Ba O O O 18,521 30.000