XS Mega thứ 6

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 21-01-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
01 13 17 24 27 42
Giá trị Jackpot: 18.432.653.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 18.432.653.000
Giải Nhất O O O O O 25 10.000.000
Giải Nhì O O O O 969 300.000
Giải Ba O O O 16,200 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 14-01-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
05 14 27 30 38 45
Giá trị Jackpot: 13.303.467.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.303.467.000
Giải Nhất O O O O O 29 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,069 300.000
Giải Ba O O O 16,417 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 07-01-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
10 13 24 28 38 44
Giá trị Jackpot: 20.272.931.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 20.272.931.500
Giải Nhất O O O O O 28 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,063 300.000
Giải Ba O O O 18,275 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 31-12-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02 05 12 33 41 45
Giá trị Jackpot: 15.087.497.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.087.497.500
Giải Nhất O O O O O 21 10.000.000
Giải Nhì O O O O 964 300.000
Giải Ba O O O 15,941 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 24-12-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
03 17 25 26 36 38
Giá trị Jackpot: 15.138.833.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.138.833.000
Giải Nhất O O O O O 16 10.000.000
Giải Nhì O O O O 928 300.000
Giải Ba O O O 16,116 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 17-12-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
08 15 16 21 25 33
Giá trị Jackpot: 18.887.000.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 18.887.000.500
Giải Nhất O O O O O 23 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,044 300.000
Giải Ba O O O 17,892 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 10-12-2021

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
01 04 17 19 24 42
Giá trị Jackpot: 13.578.476.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.578.476.000
Giải Nhất O O O O O 13 10.000.000
Giải Nhì O O O O 928 300.000
Giải Ba O O O 15,479 30.000