XS Mega thứ 6

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 12-08-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
05 07 16 20 36 41
Giá trị Jackpot: 35.660.319.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 35.660.319.500
Giải Nhất O O O O O 34 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,519 300.000
Giải Ba O O O 22,779 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 05-08-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
10 13 14 32 37 42
Giá trị Jackpot: 28.638.819.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 28.638.819.500
Giải Nhất O O O O O 21 10.000.000
Giải Nhì O O O O 876 300.000
Giải Ba O O O 16,787 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 29-07-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
05 07 11 20 31 37
Giá trị Jackpot: 22.900.672.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 22.900.672.000
Giải Nhất O O O O O 32 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,376 300.000
Giải Ba O O O 20,683 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 22-07-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
04 10 18 22 31 37
Giá trị Jackpot: 17.983.538.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 17.983.538.500
Giải Nhất O O O O O 31 10.000.000
Giải Nhì O O O O 951 300.000
Giải Ba O O O 15,906 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 15-07-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
04 30 35 39 42 43
Giá trị Jackpot: 13.568.382.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.568.382.000
Giải Nhất O O O O O 17 10.000.000
Giải Nhì O O O O 730 300.000
Giải Ba O O O 13,608 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 08-07-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
06 07 12 18 21 43
Giá trị Jackpot: 13.152.583.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.152.583.000
Giải Nhất O O O O O 27 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,287 300.000
Giải Ba O O O 17,744 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 01-07-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
17 26 30 31 33 39
Giá trị Jackpot: 55.416.491.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 55.416.491.000
Giải Nhất O O O O O 21 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,509 300.000
Giải Ba O O O 25,810 30.000