XSBD 30 ngày – Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSBD 30 ngày tại xosobamien.me, là chuyên mục thống kê kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần đây nhất, bằng phương pháp thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%. Từ đó giúp người chơi có thể dễ dàng xem lại kqxs Bình Dương trong vòng 30 ngày trước nhanh chóng.

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 09-04-2021

G8
90
G7
507
G6
4869
1223
4162
G5
1722
G4
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
G3
46614
47869
G2
72113
G1
74649
ĐB
269016
Đầu Đuôi
0 7
1 6,3,4
2 1,2,3
3
4 9,7
5 3
6 9,3,1,9,2
7
8 8,4
9 0

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 02-04-2021

G8
27
G7
943
G6
8211
0392
7980
G5
6014
G4
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
G3
31002
96482
G2
14693
G1
36707
ĐB
852531
Đầu Đuôi
0 7,2
1 4,1
2 3,6,7
3 1,9
4 6,0,3
5
6 4
7
8 2,0
9 3,3,2

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 26-03-2021

G8
40
G7
852
G6
1161
7288
5153
G5
0980
G4
96807
73169
68793
98479
43456
12129
67993
G3
94526
18419
G2
57323
G1
99377
ĐB
174652
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 3,6,9
3
4 0
5 2,6,3,2
6 9,1
7 7,9
8 0,8
9 3,3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 19-03-2021

G8
47
G7
067
G6
3901
7963
2470
G5
6699
G4
79711
10285
12816
79938
87127
05080
53579
G3
97503
17921
G2
66427
G1
81560
ĐB
215010
Đầu Đuôi
0 3,1
1 0,1,6
2 7,1,7
3 8
4 7
5
6 0,3,7
7 9,0
8 5,0
9 9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 12-03-2021

G8
01
G7
856
G6
6969
6383
1111
G5
9405
G4
79199
87206
18232
53965
68212
32502
52586
G3
50896
02668
G2
31415
G1
82645
ĐB
337724
Đầu Đuôi
0 6,2,5,1
1 5,2,1
2 4
3 2
4 5
5 6
6 8,5,9
7
8 6,3
9 6,9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 05-03-2021

G8
33
G7
660
G6
2582
6204
1518
G5
6122
G4
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
G3
43482
47559
G2
22934
G1
31990
ĐB
957311
Đầu Đuôi
0 5,7,4
1 1,8
2 2
3 4,2,9,3
4
5 9
6 7,0
7 8,2
8 2,2
9 0

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 26-02-2021

G8
87
G7
736
G6
5736
6543
5422
G5
0762
G4
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
G3
38984
84649
G2
17777
G1
70545
ĐB
513093
Đầu Đuôi
0 8,8
1 8,8
2 2
3 6,6
4 5,9,1,3
5 7
6 2
7 7,7
8 4,7
9 3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 19-02-2021

G8
79
G7
136
G6
3426
1371
5691
G5
8748
G4
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
G3
87778
70528
G2
54455
G1
24048
ĐB
087753
Đầu Đuôi
0
1
2 8,8,6
3 0,6
4 8,5,8
5 3,5
6 4,5,1
7 8,1,9
8
9 9,1

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 05-02-2021

G8
05
G7
853
G6
4728
7801
6868
G5
8125
G4
72825
79528
48633
80511
78997
41280
78553
G3
78641
99492
G2
86185
G1
53906
ĐB
707735
Đầu Đuôi
0 6,1,5
1 1
2 5,8,5,8
3 5,3
4 1
5 3,3
6 8
7
8 5,0
9 2,7

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 29-01-2021

G8
98
G7
860
G6
7730
9324
4956
G5
8929
G4
90151
46941
42677
03748
04241
42030
50176
G3
29460
82724
G2
75869
G1
03969
ĐB
593061
Đầu Đuôi
0
1
2 4,9,4
3 0,0
4 1,8,1
5 1,6
6 1,9,9,0,0
7 7,6
8
9 8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 22-01-2021

G8
47
G7
639
G6
5219
9608
7399
G5
5045
G4
86124
69579
25942
83509
36322
32146
58527
G3
48152
82396
G2
94016
G1
73414
ĐB
702360
Đầu Đuôi
0 9,8
1 4,6,9
2 4,2,7
3 9
4 2,6,5,7
5 2
6 0
7 9
8
9 6,9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 15-01-2021

G8
39
G7
664
G6
0583
4107
2687
G5
6515
G4
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
G3
60646
25991
G2
27704
G1
80023
ĐB
373408
Đầu Đuôi
0 8,4,7,7
1 6,5
2 3,6
3 4,9
4 6,5,9
5 3
6 4
7
8 3,7
9 1

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 08-01-2021

G8
28
G7
181
G6
0362
1689
6164
G5
7732
G4
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
G3
68504
66408
G2
37030
G1
03809
ĐB
123951
Đầu Đuôi
0 9,4,8
1 7
2 3,8
3 0,4,2
4 9
5 1
6 2,4
7 3
8 6,1,9,1
9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 01-01-2021

G8
07
G7
854
G6
3747
4111
9006
G5
5161
G4
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
G3
70481
86230
G2
26344
G1
12524
ĐB
092730
Đầu Đuôi
0 6,7
1 5,1
2 4,0,0
3 0,0,7
4 4,7,7
5 4
6 1
7
8 1,1,4
9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 25-12-2020

G8
72
G7
093
G6
0303
5823
7979
G5
6347
G4
41775
72176
95193
04926
45322
68073
28735
G3
85926
89883
G2
30105
G1
45043
ĐB
522104
Đầu Đuôi
0 4,5,3
1
2 6,6,2,3
3 5
4 3,7
5
6
7 5,6,3,9,2
8 3
9 3,3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 18-12-2020

G8
42
G7
018
G6
0906
4158
3374
G5
1233
G4
64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923
G3
80355
18892
G2
83089
G1
83401
ĐB
840599
Đầu Đuôi
0 1,6
1 8
2 3
3 3
4 6,2
5 5,5,7,8
6 1
7 2,4
8 9
9 9,2,8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 11-12-2020

G8
37
G7
871
G6
7593
8739
2650
G5
3985
G4
90655
75408
92354
42801
19562
00311
18722
G3
77512
90228
G2
76871
G1
51574
ĐB
626507
Đầu Đuôi
0 7,8,1
1 2,1
2 8,2
3 9,7
4
5 5,4,0
6 2
7 4,1,1
8 5
9 3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 04-12-2020

G8
06
G7
018
G6
3463
4889
0145
G5
5735
G4
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
G3
45727
80649
G2
08607
G1
47281
ĐB
466967
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6,8
2 7,2
3 5
4 9,5
5 3
6 7,7,3,3
7
8 1,6,9
9 0

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 27-11-2020

G8
28
G7
204
G6
1274
1638
7379
G5
0883
G4
54414
48188
80991
58353
86240
47127
39750
G3
95102
06837
G2
03657
G1
88337
ĐB
333382
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4
2 7,8
3 7,7,8
4 0
5 7,3,0
6
7 4,9
8 2,8,3
9 1

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 20-11-2020

G8
16
G7
356
G6
0705
3885
2769
G5
8889
G4
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
G3
00954
13960
G2
80938
G1
06986
ĐB
574047
Đầu Đuôi
0 2,5
1 7,6
2 7
3 8,9
4 7,1
5 4,6
6 0,9
7 7
8 6,9,5
9 9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 13-11-2020

G8
71
G7
989
G6
4054
8897
1347
G5
4940
G4
28929
65819
10864
14228
03968
05378
70954
G3
06354
30428
G2
88660
G1
09088
ĐB
226477
Đầu Đuôi
0
1 9
2 8,9,8
3
4 0,7
5 4,4,4
6 0,4,8
7 7,8,1
8 8,9
9 7

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 06-11-2020

G8
20
G7
799
G6
3410
9593
0129
G5
1515
G4
96093
60402
67405
31629
09615
23561
12547
G3
01244
73852
G2
24231
G1
87593
ĐB
388811
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1,5,5,0
2 9,9,0
3 1
4 4,7
5 2
6 1
7
8
9 3,3,3,9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 30-10-2020

G8
13
G7
289
G6
5236
2447
0962
G5
7111
G4
82505
03994
27376
15273
87136
86130
56389
G3
94944
37831
G2
50196
G1
59065
ĐB
591363
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3
2
3 1,6,0,6
4 4,7
5
6 3,5,2
7 6,3
8 9,9
9 6,4

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 23-10-2020

G8
41
G7
054
G6
0170
9335
0774
G5
8568
G4
86800
28075
82235
80761
40566
98309
40688
G3
49061
07915
G2
70087
G1
31162
ĐB
975780
Đầu Đuôi
0 0,9
1 5
2
3 5,5
4 1
5 4
6 2,1,1,6,8
7 5,0,4
8 0,7,8
9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 16-10-2020

G8
34
G7
543
G6
2570
8258
6336
G5
3688
G4
36561
35220
67650
48831
28069
57497
08724
G3
25512
38967
G2
52216
G1
48121
ĐB
836716
Đầu Đuôi
0
1 6,6,2
2 1,0,4
3 1,6,4
4 3
5 0,8
6 7,1,9
7 0
8 8
9 7

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 09-10-2020

G8
59
G7
843
G6
9207
9774
0184
G5
3702
G4
66304
83528
48496
04142
93785
13885
10210
G3
67733
21064
G2
59634
G1
92917
ĐB
619297
Đầu Đuôi
0 4,2,7
1 7,0
2 8
3 4,3
4 2,3
5 9
6 4
7 4
8 5,5,4
9 7,6

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 02-10-2020

G8
48
G7
680
G6
2454
1110
5109
G5
8898
G4
77322
40625
03289
78548
45731
00532
73294
G3
74393
72979
G2
60801
G1
17637
ĐB
883337
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0
2 2,5
3 7,7,1,2
4 8,8
5 4
6
7 9
8 9,0
9 3,4,8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 25-09-2020

G8
26
G7
451
G6
6495
4263
9341
G5
3699
G4
86724
20853
93311
21507
00871
39780
25302
G3
45931
91716
G2
39392
G1
00925
ĐB
083289
Đầu Đuôi
0 7,2
1 6,1
2 5,4,6
3 1
4 1
5 3,1
6 3
7 1
8 9,0
9 2,9,5

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 18-09-2020

G8
09
G7
652
G6
1356
0598
1361
G5
4251
G4
84605
06538
88755
93718
05198
87688
53115
G3
07496
20460
G2
68111
G1
30571
ĐB
567574
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,8,5
2
3 8
4
5 5,1,6,2
6 0,1
7 4,1
8 8
9 6,8,8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 11-09-2020

G8
03
G7
711
G6
6984
7693
0645
G5
1583
G4
85881
50857
08797
71833
09305
96742
32156
G3
51299
33759
G2
19885
G1
78596
ĐB
356198
Đầu Đuôi
0 5,3
1 1
2
3 3
4 2,5
5 9,7,6
6
7
8 5,1,3,4
9 8,6,9,7,3

XSBD 30 ngày gồm những gì?

Trang XSBD 30 ngày gần nhất cung cấp cho người chơi những thông tin hữu ích sau:

  • Bảng kết quả xổ số Bình Dương từ giải 8 đến giải Đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số Bình Dương 30 ngày?

  • Sổ kết quả Bình Dương 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%.
  • Người chơi có thể xem lại kqxs Bình Dương trong 30 ngày liên tiếp nhanh chóng mà không phải tốn nhiều thời gian, công sức ghi chép số liệu như trước.
  • Việc xem lại kqxsbd và bảng thống kê loto trong 1 tháng trở lại đây sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Lưu ý: 

Ngoài thống kê xs Bình Dương 30 ngày, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin khác như: