XSBD 30 ngày – Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSBD 30 ngày tại xosobamien.me, là chuyên mục thống kê kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần đây nhất, bằng phương pháp thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%. Từ đó giúp người chơi có thể dễ dàng xem lại kqxs Bình Dương trong vòng 30 ngày trước nhanh chóng.

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 02-07-2021

G8
87
G7
360
G6
3648
3821
1918
G5
7120
G4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
G3
53302
26287
G2
46311
G1
64473
ĐB
922293
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,8
2 3,2,0,1
3 0,4
4 8
5
6 6,0
7 3
8 7,7,7
9 3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 25-06-2021

G8
76
G7
310
G6
3303
7357
0416
G5
6678
G4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
G3
80606
46367
G2
36389
G1
76674
ĐB
187649
Đầu Đuôi
0 6,3,4,3
1 6,0
2
3 5
4 9
5 7
6 7
7 4,0,8,6
8 9
9 5,1,8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 18-06-2021

G8
49
G7
998
G6
8506
7431
9707
G5
6521
G4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
G3
08560
55737
G2
52769
G1
74954
ĐB
156167
Đầu Đuôi
0 6,9,9,6,7
1
2 1
3 7,6,1
4 2,9
5 4
6 7,9,0
7 4
8 5
9 8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 11-06-2021

G8
61
G7
982
G6
8143
5461
4099
G5
2454
G4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
G3
85893
47387
G2
64161
G1
85642
ĐB
547575
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2
3 3
4 2,2,3
5 4
6 1,4,1,1
7 5,1
8 7,2
9 3,4,9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 04-06-2021

G8
35
G7
133
G6
2203
5540
2962
G5
8943
G4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
G3
79982
91701
G2
12588
G1
12455
ĐB
624597
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 7,5
2
3 7,3,5
4 2,3,0
5 5
6 2
7
8 8,2,6,5
9 7

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 28-05-2021

G8
09
G7
660
G6
3365
3500
2949
G5
0437
G4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
G3
13616
05270
G2
73169
G1
72438
ĐB
025441
Đầu Đuôi
0 8,0,9
1 6,9,7
2 7
3 8,7
4 1,3,7,9
5
6 9,5,0
7 0
8
9 9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 21-05-2021

G8
83
G7
306
G6
8373
6343
7153
G5
8279
G4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
G3
22792
42444
G2
76194
G1
90695
ĐB
727533
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 3,0,2
4 4,3
5 2,1,3
6
7 1,9,3
8 3
9 5,4,2,8,5

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 14-05-2021

G8
65
G7
395
G6
9052
2570
2847
G5
2736
G4
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
G3
57469
79825
G2
43137
G1
62370
ĐB
873650
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5,5,8
3 7,3,6
4 7
5 0,7,2
6 9,1,5
7 0,7,0
8
9 5

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 07-05-2021

G8
83
G7
456
G6
8387
8809
6055
G5
6007
G4
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
G3
22174
92301
G2
44095
G1
67924
ĐB
450087
Đầu Đuôi
0 1,8,5,7,9
1 5
2 4,0,9
3
4
5 5,6
6
7 4
8 7,9,7,3
9 5,2

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 30-04-2021

G8
08
G7
503
G6
7391
5005
1410
G5
1216
G4
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
G3
20099
34251
G2
89178
G1
16741
ĐB
300869
Đầu Đuôi
0 5,3,8
1 2,6,0
2
3 8,2
4 1
5 1
6 9,7
7 8,1
8
9 9,7,6,1

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 23-04-2021

G8
64
G7
137
G6
9521
1652
5379
G5
4975
G4
33340
52639
05012
59852
33004
38386
89132
G3
48494
57446
G2
72973
G1
49662
ĐB
414609
Đầu Đuôi
0 9,4
1 2
2 1
3 9,2,7
4 6,0
5 2,2
6 2,4
7 3,5,9
8 6
9 4

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 16-04-2021

G8
13
G7
731
G6
4777
0857
0761
G5
3247
G4
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
G3
16075
93560
G2
19162
G1
53601
ĐB
847899
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2
3 1
4 6,7
5 9,7
6 2,0,0,7,1
7 5,7
8 2
9 9,5

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 09-04-2021

G8
90
G7
507
G6
4869
1223
4162
G5
1722
G4
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
G3
46614
47869
G2
72113
G1
74649
ĐB
269016
Đầu Đuôi
0 7
1 6,3,4
2 1,2,3
3
4 9,7
5 3
6 9,3,1,9,2
7
8 8,4
9 0

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 02-04-2021

G8
27
G7
943
G6
8211
0392
7980
G5
6014
G4
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
G3
31002
96482
G2
14693
G1
36707
ĐB
852531
Đầu Đuôi
0 7,2
1 4,1
2 3,6,7
3 1,9
4 6,0,3
5
6 4
7
8 2,0
9 3,3,2

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 26-03-2021

G8
40
G7
852
G6
1161
7288
5153
G5
0980
G4
96807
73169
68793
98479
43456
12129
67993
G3
94526
18419
G2
57323
G1
99377
ĐB
174652
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 3,6,9
3
4 0
5 2,6,3,2
6 9,1
7 7,9
8 0,8
9 3,3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 19-03-2021

G8
47
G7
067
G6
3901
7963
2470
G5
6699
G4
79711
10285
12816
79938
87127
05080
53579
G3
97503
17921
G2
66427
G1
81560
ĐB
215010
Đầu Đuôi
0 3,1
1 0,1,6
2 7,1,7
3 8
4 7
5
6 0,3,7
7 9,0
8 5,0
9 9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 12-03-2021

G8
01
G7
856
G6
6969
6383
1111
G5
9405
G4
79199
87206
18232
53965
68212
32502
52586
G3
50896
02668
G2
31415
G1
82645
ĐB
337724
Đầu Đuôi
0 6,2,5,1
1 5,2,1
2 4
3 2
4 5
5 6
6 8,5,9
7
8 6,3
9 6,9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 05-03-2021

G8
33
G7
660
G6
2582
6204
1518
G5
6122
G4
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
G3
43482
47559
G2
22934
G1
31990
ĐB
957311
Đầu Đuôi
0 5,7,4
1 1,8
2 2
3 4,2,9,3
4
5 9
6 7,0
7 8,2
8 2,2
9 0

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 26-02-2021

G8
87
G7
736
G6
5736
6543
5422
G5
0762
G4
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
G3
38984
84649
G2
17777
G1
70545
ĐB
513093
Đầu Đuôi
0 8,8
1 8,8
2 2
3 6,6
4 5,9,1,3
5 7
6 2
7 7,7
8 4,7
9 3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 19-02-2021

G8
79
G7
136
G6
3426
1371
5691
G5
8748
G4
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
G3
87778
70528
G2
54455
G1
24048
ĐB
087753
Đầu Đuôi
0
1
2 8,8,6
3 0,6
4 8,5,8
5 3,5
6 4,5,1
7 8,1,9
8
9 9,1

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 05-02-2021

G8
05
G7
853
G6
4728
7801
6868
G5
8125
G4
72825
79528
48633
80511
78997
41280
78553
G3
78641
99492
G2
86185
G1
53906
ĐB
707735
Đầu Đuôi
0 6,1,5
1 1
2 5,8,5,8
3 5,3
4 1
5 3,3
6 8
7
8 5,0
9 2,7

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 29-01-2021

G8
98
G7
860
G6
7730
9324
4956
G5
8929
G4
90151
46941
42677
03748
04241
42030
50176
G3
29460
82724
G2
75869
G1
03969
ĐB
593061
Đầu Đuôi
0
1
2 4,9,4
3 0,0
4 1,8,1
5 1,6
6 1,9,9,0,0
7 7,6
8
9 8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 22-01-2021

G8
47
G7
639
G6
5219
9608
7399
G5
5045
G4
86124
69579
25942
83509
36322
32146
58527
G3
48152
82396
G2
94016
G1
73414
ĐB
702360
Đầu Đuôi
0 9,8
1 4,6,9
2 4,2,7
3 9
4 2,6,5,7
5 2
6 0
7 9
8
9 6,9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 15-01-2021

G8
39
G7
664
G6
0583
4107
2687
G5
6515
G4
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
G3
60646
25991
G2
27704
G1
80023
ĐB
373408
Đầu Đuôi
0 8,4,7,7
1 6,5
2 3,6
3 4,9
4 6,5,9
5 3
6 4
7
8 3,7
9 1

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 08-01-2021

G8
28
G7
181
G6
0362
1689
6164
G5
7732
G4
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
G3
68504
66408
G2
37030
G1
03809
ĐB
123951
Đầu Đuôi
0 9,4,8
1 7
2 3,8
3 0,4,2
4 9
5 1
6 2,4
7 3
8 6,1,9,1
9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 01-01-2021

G8
07
G7
854
G6
3747
4111
9006
G5
5161
G4
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
G3
70481
86230
G2
26344
G1
12524
ĐB
092730
Đầu Đuôi
0 6,7
1 5,1
2 4,0,0
3 0,0,7
4 4,7,7
5 4
6 1
7
8 1,1,4
9

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 25-12-2020

G8
72
G7
093
G6
0303
5823
7979
G5
6347
G4
41775
72176
95193
04926
45322
68073
28735
G3
85926
89883
G2
30105
G1
45043
ĐB
522104
Đầu Đuôi
0 4,5,3
1
2 6,6,2,3
3 5
4 3,7
5
6
7 5,6,3,9,2
8 3
9 3,3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 18-12-2020

G8
42
G7
018
G6
0906
4158
3374
G5
1233
G4
64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923
G3
80355
18892
G2
83089
G1
83401
ĐB
840599
Đầu Đuôi
0 1,6
1 8
2 3
3 3
4 6,2
5 5,5,7,8
6 1
7 2,4
8 9
9 9,2,8

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 11-12-2020

G8
37
G7
871
G6
7593
8739
2650
G5
3985
G4
90655
75408
92354
42801
19562
00311
18722
G3
77512
90228
G2
76871
G1
51574
ĐB
626507
Đầu Đuôi
0 7,8,1
1 2,1
2 8,2
3 9,7
4
5 5,4,0
6 2
7 4,1,1
8 5
9 3

XSMN » XSBDU » Xổ số Bình Dương ngày 04-12-2020

G8
06
G7
018
G6
3463
4889
0145
G5
5735
G4
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
G3
45727
80649
G2
08607
G1
47281
ĐB
466967
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6,8
2 7,2
3 5
4 9,5
5 3
6 7,7,3,3
7
8 1,6,9
9 0

XSBD 30 ngày gồm những gì?

Trang XSBD 30 ngày gần nhất cung cấp cho người chơi những thông tin hữu ích sau:

  • Bảng kết quả xổ số Bình Dương từ giải 8 đến giải Đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số Bình Dương 30 ngày?

  • Sổ kết quả Bình Dương 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%.
  • Người chơi có thể xem lại kqxs Bình Dương trong 30 ngày liên tiếp nhanh chóng mà không phải tốn nhiều thời gian, công sức ghi chép số liệu như trước.
  • Việc xem lại kqxsbd và bảng thống kê loto trong 1 tháng trở lại đây sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Lưu ý: 

Ngoài thống kê xs Bình Dương 30 ngày, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin khác như: