XSDLK 30 ngày – Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSDLK 30 ngày tại xosobamien.me, là hình thức thống kê kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày gần đây nhất bằng phần mềm được lập trình sẵn nên đảm bảo chính xác 100%. Giúp người chơi có thể xem lại kqxsdlk trong 30 ngày trước nhanh chóng.

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 03-08-2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 28-07-2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 27-07-2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 20-07-2021

G8
43
G7
208
G6
2209
1464
5491
G5
8154
G4
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
G3
59470
90275
G2
41214
G1
95264
ĐB
734881
Đầu Đuôi
0 3,9,8,9,8
1 4,8
2 2
3
4 3
5 1,4
6 4,4
7 0,5
8 1
9 5,1

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 13-07-2021

G8
16
G7
241
G6
1751
2047
8005
G5
7697
G4
87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
G3
93569
55934
G2
25708
G1
67715
ĐB
680712
Đầu Đuôi
0 8,5
1 2,5,3,6
2
3 4,0
4 7,1
5 2,1
6 9,8,9
7
8 0
9 6,7

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 06-07-2021

G8
57
G7
949
G6
2527
1478
5887
G5
3393
G4
24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
G3
98662
08784
G2
18434
G1
98104
ĐB
874814
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4
2 7
3 4
4 8,9
5 1,7
6 2,9
7 8
8 4,7
9 5,2,0,3

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 29-06-2021

G8
99
G7
053
G6
3690
0876
7998
G5
7577
G4
49492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
G3
49033
79759
G2
57209
G1
16165
ĐB
089482
Đầu Đuôi
0 9
1 3,9
2 7
3 3
4
5 9,5,3
6 5,1
7 7,6
8 2,3
9 2,0,8,9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 22-06-2021

G8
43
G7
291
G6
3526
1442
9180
G5
8062
G4
24831
29694
76237
07040
44943
37265
92208
G3
46248
05735
G2
77100
G1
81057
ĐB
012181
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2 6
3 5,1,7
4 8,0,3,2,3
5 7
6 5,2
7
8 1,0
9 4,1

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 15-06-2021

G8
66
G7
133
G6
3264
4096
5049
G5
9548
G4
68705
62571
22433
16291
32750
19362
48679
G3
86483
45324
G2
81672
G1
71604
ĐB
966871
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 4
3 3,3
4 8,9
5 0
6 2,4,6
7 1,2,1,9
8 3
9 1,6

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 08-06-2021

G8
94
G7
477
G6
1834
3445
3036
G5
9429
G4
32613
60272
68358
51590
96784
15376
38197
G3
73962
55768
G2
47920
G1
61177
ĐB
447843
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,9
3 4,6
4 3,5
5 8
6 2,8
7 7,2,6,7
8 4
9 0,7,4

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 01-06-2021

G8
53
G7
273
G6
8610
1149
6031
G5
0863
G4
47513
48475
02975
46147
36532
00040
02899
G3
75777
98741
G2
27416
G1
15259
ĐB
138773
Đầu Đuôi
0
1 6,3,0
2
3 2,1
4 1,7,0,9
5 9,3
6 3
7 3,7,5,5,3
8
9 9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 25-05-2021

G8
08
G7
099
G6
0344
2492
4646
G5
8754
G4
91961
19267
07067
32262
44322
61308
49960
G3
40741
31888
G2
76415
G1
28561
ĐB
471452
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 2
3
4 1,4,6
5 2,4
6 1,1,7,7,2,0
7
8 8
9 2,9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 18-05-2021

G8
32
G7
652
G6
2087
2309
2770
G5
1224
G4
05311
17851
00409
13108
74103
02042
35017
G3
19649
13059
G2
44836
G1
85126
ĐB
589068
Đầu Đuôi
0 9,8,3,9
1 1,7
2 6,4
3 6,2
4 9,2
5 9,1,2
6 8
7 0
8 7
9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 11-05-2021

G8
86
G7
407
G6
8228
5096
9246
G5
1488
G4
11926
69375
49799
79689
81038
23558
65439
G3
08151
22180
G2
92964
G1
59224
ĐB
701171
Đầu Đuôi
0 7
1
2 4,6,8
3 8,9
4 6
5 1,8
6 4
7 1,5
8 0,9,8,6
9 9,6

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 04-05-2021

G8
16
G7
129
G6
9448
9959
5270
G5
7138
G4
06139
70305
24811
39172
42518
10079
68055
G3
69708
30109
G2
89297
G1
80643
ĐB
623802
Đầu Đuôi
0 2,8,9,5
1 1,8,6
2 9
3 9,8
4 3,8
5 5,9
6
7 2,9,0
8
9 7

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 27-04-2021

G8
50
G7
519
G6
7402
0520
1563
G5
6619
G4
29172
95040
67690
80701
54447
19938
64858
G3
14526
89804
G2
95082
G1
53390
ĐB
046409
Đầu Đuôi
0 9,4,1,2
1 9,9
2 6,0
3 8
4 0,7
5 8,0
6 3
7 2
8 2
9 0,0

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 20-04-2021

G8
18
G7
836
G6
6231
9524
8742
G5
9227
G4
44304
95011
46529
07929
53743
53861
00542
G3
06649
77703
G2
35597
G1
64680
ĐB
758292
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,8
2 9,9,7,4
3 1,6
4 9,3,2,2
5
6 1
7
8 0
9 2,7

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 13-04-2021

G8
94
G7
105
G6
4633
3209
9285
G5
1009
G4
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
G3
34519
66939
G2
87811
G1
01387
ĐB
095450
Đầu Đuôi
0 9,9,5
1 1,9
2
3 9,8,3
4
5 0,1
6 7,4
7
8 7,5,5
9 0,7,4

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 06-04-2021

G8
61
G7
099
G6
3076
0791
8474
G5
3467
G4
25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156
G3
60153
49551
G2
96179
G1
36420
ĐB
122385
Đầu Đuôi
0 9
1 7,2
2 0,4
3
4
5 3,1,4,6
6 7,1
7 9,6,4
8 5,7
9 1,9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 30-03-2021

G8
98
G7
672
G6
5420
2392
4584
G5
0789
G4
40420
06407
59442
36880
56072
63211
75029
G3
77976
96600
G2
63888
G1
65200
ĐB
973988
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 0,9,0
3
4 2
5
6
7 6,2,2
8 8,8,0,9,4
9 2,8

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 23-03-2021

G8
60
G7
662
G6
3575
7908
5863
G5
4467
G4
14016
82589
04551
77326
77638
99750
65354
G3
37740
49784
G2
20885
G1
28962
ĐB
872684
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 6
3 8
4 0
5 1,0,4
6 2,7,3,2,0
7 5
8 4,5,4,9
9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 16-03-2021

G8
96
G7
360
G6
1898
5803
1214
G5
5884
G4
64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443
G3
43552
05445
G2
59917
G1
14025
ĐB
874065
Đầu Đuôi
0 3
1 7,9,4
2 5,2,6
3
4 5,3
5 2,9
6 5,0
7
8 4
9 2,7,8,6

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 09-03-2021

G8
96
G7
555
G6
0608
8051
8899
G5
3358
G4
37966
27389
58488
05822
01554
08595
34170
G3
13701
39704
G2
51852
G1
00500
ĐB
046576
Đầu Đuôi
0 0,1,4,8
1
2 2
3
4
5 2,4,8,1,5
6 6
7 6,0
8 9,8
9 5,9,6

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 02-03-2021

G8
67
G7
504
G6
6916
2722
9857
G5
8025
G4
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
G3
17474
37266
G2
94241
G1
65365
ĐB
289014
Đầu Đuôi
0 3,4
1 4,8,2,6
2 5,2
3 8
4 1,7
5 7
6 5,6,7
7 4
8 1
9 0

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 23-02-2021

G8
01
G7
467
G6
8565
4314
3379
G5
1332
G4
64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
G3
22072
88613
G2
55851
G1
27434
ĐB
386195
Đầu Đuôi
0 1
1 3,0,4
2
3 4,2
4
5 1,2,0,4
6 3,5,7
7 2,9
8 8
9 5,0

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 16-02-2021

G8
53
G7
305
G6
8390
3513
0666
G5
3553
G4
78258
37097
51093
25829
40643
58726
72685
G3
73445
85358
G2
23661
G1
75374
ĐB
776619
Đầu Đuôi
0 5
1 9,3
2 9,6
3
4 5,3
5 8,8,3,3
6 1,6
7 4
8 5
9 7,3,0

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 09-02-2021

G8
34
G7
829
G6
4877
0835
9016
G5
2231
G4
84759
92034
33487
79540
98014
03772
07917
G3
97564
82599
G2
71178
G1
92689
ĐB
615832
Đầu Đuôi
0
1 4,7,6
2 9
3 2,4,1,5,4
4 0
5 9
6 4
7 8,2,7
8 9,7
9 9

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 02-02-2021

G8
50
G7
365
G6
2723
9075
1523
G5
2894
G4
54211
61536
27687
87752
27396
18249
43186
G3
51652
72154
G2
34946
G1
35212
ĐB
493794
Đầu Đuôi
0
1 2,1
2 3,3
3 6
4 6,9
5 2,4,2,0
6 5
7 5
8 7,6
9 4,6,4

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 26-01-2021

G8
45
G7
629
G6
9455
2569
0871
G5
8172
G4
28091
42484
54911
44273
02357
75718
56680
G3
93989
99691
G2
63606
G1
21068
ĐB
487840
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8
2 9
3
4 0,5
5 7,5
6 8,9
7 3,2,1
8 9,4,0
9 1,1

XSMT » XSDLC » Xổ số Đắc Lắc ngày 19-01-2021

G8
03
G7
333
G6
1403
0397
4652
G5
8450
G4
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
G3
77331
50643
G2
82935
G1
57336
ĐB
493258
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 2
2 3,0
3 6,5,1,8,7,7,3
4 3
5 8,0,2
6
7
8
9 7

Các thông tin trong XSDLK 30 ngày

Trang kqxsdlk 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số Đắk Lắk từ giải 8 đến giải Đặc biệt, trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số Đắk Lắk 30 ngày?

  • Sổ kết quả Đắk Lắk 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại, nên đảm bảo cho kết quả chính xác tuyệt đối.
  • Người chơi có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày qua nhanh chóng mà không phải mất thời gian ghi chép số liệu như trước.
  • Việc xem lại kqxsdlk 30 ngày trước và bảng thống kê loto trong 1 tháng sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số.
  • Dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Lưu ý: 

Ngoài thống kê XSDLK 30 ngày, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin khác như: