XSDT 30 ngày – Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSDT 30 ngày là chuyên mục thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần đây nhất, dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo chính xác 100%. Từ đó giúp anh em có thể xem lại kqxsdt trong vòng 30 ngày trước nhanh chóng và miễn phí.

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 12-04-2021

G8
44
G7
182
G6
5180
9550
3247
G5
7332
G4
84755
51752
41441
24757
85313
55127
93910
G3
78996
20553
G2
14986
G1
24865
ĐB
950928
Đầu Đuôi
0
1 3,0
2 8,7
3 2
4 1,7,4
5 3,5,2,7,0
6 5
7
8 6,0,2
9 6

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 05-04-2021

G8
65
G7
428
G6
1395
9674
4304
G5
3030
G4
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
G3
60946
49110
G2
93571
G1
85139
ĐB
830718
Đầu Đuôi
0 6,4
1 8,0,1
2 1,8
3 9,0
4 6,4
5 7
6 5
7 1,4
8 4,2
9 5

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 29-03-2021

G8
28
G7
680
G6
0313
3629
7488
G5
8906
G4
86014
89440
06952
16676
90852
47612
65767
G3
95432
57704
G2
08694
G1
23391
ĐB
430404
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 4,2,3
2 9,8
3 2
4 0
5 2,2
6 7
7 6
8 8,0
9 1,4

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 22-03-2021

G8
34
G7
330
G6
6707
0892
6332
G5
8554
G4
84144
95034
52029
05584
46874
34818
56606
G3
38406
05105
G2
24132
G1
55524
ĐB
280903
Đầu Đuôi
0 3,6,5,6,7
1 8
2 4,9
3 2,4,2,0,4
4 4
5 4
6
7 4
8 4
9 2

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 15-03-2021

G8
79
G7
983
G6
1051
0339
4765
G5
6311
G4
58275
56749
70820
46819
97816
80370
19341
G3
84806
73684
G2
62050
G1
22555
ĐB
885882
Đầu Đuôi
0 6
1 9,6,1
2 0
3 9
4 9,1
5 5,0,1
6 5
7 5,0,9
8 2,4,3
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 08-03-2021

G8
78
G7
178
G6
2468
0320
7291
G5
6171
G4
18338
16733
48930
76913
55158
52092
68887
G3
07086
92662
G2
77726
G1
85819
ĐB
748658
Đầu Đuôi
0
1 9,3
2 6,0
3 8,3,0
4
5 8,8
6 2,8
7 1,8,8
8 6,7
9 2,1

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 01-03-2021

G8
59
G7
800
G6
3174
5110
0704
G5
8362
G4
97045
83876
65230
26916
41820
27520
00255
G3
46249
99369
G2
36660
G1
22261
ĐB
108125
Đầu Đuôi
0 4,0
1 6,0
2 5,0,0
3 0
4 9,5
5 5,9
6 1,0,9,2
7 6,4
8
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 22-02-2021

G8
64
G7
510
G6
2746
1614
7294
G5
5691
G4
44200
45617
69510
49190
26906
37203
58399
G3
86623
73856
G2
15208
G1
66436
ĐB
186258
Đầu Đuôi
0 8,0,6,3
1 7,0,4,0
2 3
3 6
4 6
5 8,6
6 4
7
8
9 0,9,1,4

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 15-02-2021

G8
72
G7
870
G6
1432
4147
3761
G5
8516
G4
05337
21758
19208
54088
04891
43713
15148
G3
93018
93935
G2
88943
G1
40875
ĐB
356099
Đầu Đuôi
0 8
1 8,3,6
2
3 5,7,2
4 3,8,7
5 8
6 1
7 5,0,2
8 8
9 9,1

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 08-02-2021

G8
58
G7
577
G6
6705
2147
5157
G5
7685
G4
98606
85712
45604
43265
39487
74998
60607
G3
80629
02679
G2
77108
G1
57984
ĐB
998163
Đầu Đuôi
0 8,6,4,7,5
1 2
2 9
3
4 7
5 7,8
6 3,5
7 9,7
8 4,7,5
9 8

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 01-02-2021

G8
00
G7
243
G6
1144
6902
8916
G5
0909
G4
07608
90730
26285
22321
67086
08527
54512
G3
49659
00482
G2
60065
G1
17936
ĐB
907310
Đầu Đuôi
0 8,9,2,0
1 0,2,6
2 1,7
3 6,0
4 4,3
5 9
6 5
7
8 2,5,6
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 25-01-2021

G8
55
G7
072
G6
0096
7362
1287
G5
2321
G4
99600
81563
48356
90769
04651
70417
05215
G3
21068
65729
G2
29909
G1
98540
ĐB
468826
Đầu Đuôi
0 9,0
1 7,5
2 6,9,1
3
4 0
5 6,1,5
6 8,3,9,2
7 2
8 7
9 6

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 18-01-2021

G8
69
G7
264
G6
3754
5055
2629
G5
5346
G4
93471
32355
35285
44604
10854
77308
15375
G3
33689
90896
G2
30247
G1
64825
ĐB
301747
Đầu Đuôi
0 4,8
1
2 5,9
3
4 7,7,6
5 5,4,4,5
6 4,9
7 1,5
8 9,5
9 6

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 11-01-2021

G8
39
G7
107
G6
1878
2175
6007
G5
9456
G4
28439
10502
73035
59943
73892
09694
27413
G3
63158
27477
G2
13737
G1
11583
ĐB
761778
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 3
2
3 7,9,5,9
4 3
5 8,6
6
7 8,7,8,5
8 3
9 2,4

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 04-01-2021

G8
82
G7
867
G6
8781
2462
3583
G5
9583
G4
46790
23150
67045
87984
14232
21700
14255
G3
90104
74861
G2
62069
G1
74349
ĐB
244959
Đầu Đuôi
0 4,0
1
2
3 2
4 9,5
5 9,0,5
6 9,1,2,7
7
8 4,3,1,3,2
9 0

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 28-12-2020

G8
95
G7
459
G6
3477
1830
7699
G5
2912
G4
55154
60017
83756
58871
09184
31920
21065
G3
03040
76193
G2
26267
G1
03424
ĐB
380085
Đầu Đuôi
0
1 7,2
2 4,0
3 0
4 0
5 4,6,9
6 7,5
7 1,7
8 5,4
9 3,9,5

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 21-12-2020

G8
11
G7
859
G6
8391
9479
7094
G5
4726
G4
54485
64084
92915
27217
89372
73461
49270
G3
16220
88380
G2
09309
G1
80180
ĐB
696867
Đầu Đuôi
0 9
1 5,7,1
2 0,6
3
4
5 9
6 7,1
7 2,0,9
8 0,0,5,4
9 1,4

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 14-12-2020

G8
78
G7
210
G6
6594
9760
0562
G5
6277
G4
98974
00368
01128
06749
37839
22634
93796
G3
61782
02169
G2
37884
G1
40994
ĐB
819479
Đầu Đuôi
0
1 0
2 8
3 9,4
4 9
5
6 9,8,0,2
7 9,4,7,8
8 4,2
9 4,6,4

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 07-12-2020

G8
23
G7
940
G6
9727
3118
3461
G5
4428
G4
65620
14782
04518
41975
50639
79143
55602
G3
43802
55314
G2
85779
G1
22258
ĐB
757684
Đầu Đuôi
0 2,2
1 4,8,8
2 0,8,7,3
3 9
4 3,0
5 8
6 1
7 9,5
8 4,2
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 30-11-2020

G8
08
G7
452
G6
7754
4992
7215
G5
0748
G4
18467
12806
43818
68407
21429
74663
63557
G3
55916
32883
G2
61176
G1
26866
ĐB
577035
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 6,8,5
2 9
3 5
4 8
5 7,4,2
6 6,7,3
7 6
8 3
9 2

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 23-11-2020

G8
74
G7
622
G6
5868
8783
3366
G5
3870
G4
52155
21451
97142
63785
14589
43145
65178
G3
07238
71742
G2
51274
G1
91953
ĐB
602235
Đầu Đuôi
0
1
2 2
3 5,8
4 2,2,5
5 3,5,1
6 8,6
7 4,8,0,4
8 5,9,3
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 16-11-2020

G8
.
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 09-11-2020

G8
51
G7
779
G6
5279
3013
5005
G5
7201
G4
61515
35767
06917
06549
91033
79555
87907
G3
01439
36036
G2
47541
G1
78981
ĐB
638714
Đầu Đuôi
0 7,1,5
1 4,5,7,3
2
3 9,6,3
4 1,9
5 5,1
6 7
7 9,9
8 1
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 02-11-2020

G8
02
G7
803
G6
8857
9187
6954
G5
9447
G4
41654
71038
66880
87775
80724
14776
79806
G3
60351
89024
G2
73263
G1
24510
ĐB
898040
Đầu Đuôi
0 6,3,2
1 0
2 4,4
3 8
4 0,7
5 1,4,7,4
6 3
7 5,6
8 0,7
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 26-10-2020

G8
60
G7
192
G6
4089
0874
4544
G5
1626
G4
47327
58200
99220
31657
74801
84931
33593
G3
56698
51317
G2
47212
G1
70440
ĐB
553968
Đầu Đuôi
0 0,1
1 2,7
2 7,0,6
3 1
4 0,4
5 7
6 8,0
7 4
8 9
9 8,3,2

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 19-10-2020

G8
29
G7
931
G6
7754
8935
2041
G5
7579
G4
36622
54758
88346
31338
94006
97120
21236
G3
72853
42781
G2
26383
G1
57855
ĐB
753846
Đầu Đuôi
0 6
1
2 2,0,9
3 8,6,5,1
4 6,6,1
5 5,3,8,4
6
7 9
8 3,1
9

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 12-10-2020

G8
64
G7
142
G6
9690
3649
3206
G5
2015
G4
56187
43810
72002
72016
12644
53302
71883
G3
93327
31524
G2
26626
G1
53640
ĐB
338702
Đầu Đuôi
0 2,2,2,6
1 0,6,5
2 6,7,4
3
4 0,4,9,2
5
6 4
7
8 7,3
9 0

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 05-10-2020

G8
07
G7
901
G6
1405
9889
0975
G5
4319
G4
94165
75406
54127
16267
79558
97677
70565
G3
21494
49812
G2
75315
G1
20281
ĐB
522282
Đầu Đuôi
0 6,5,1,7
1 5,2,9
2 7
3
4
5 8
6 5,7,5
7 7,5
8 2,1,9
9 4

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 28-09-2020

G8
43
G7
547
G6
6660
1210
2842
G5
6014
G4
10848
23835
74370
53136
82398
74896
07772
G3
04148
07079
G2
32636
G1
71297
ĐB
827364
Đầu Đuôi
0
1 4,0
2
3 6,5,6
4 8,8,2,7,3
5
6 4,0
7 9,0,2
8
9 7,8,6

XSMN » XSDT » Xổ số Đồng Tháp ngày 21-09-2020

G8
65
G7
528
G6
4704
5344
4159
G5
5096
G4
72316
23123
09892
18082
82350
89296
78372
G3
18511
47439
G2
84583
G1
32633
ĐB
228279
Đầu Đuôi
0 4
1 1,6
2 3,8
3 3,9
4 4
5 0,9
6 5
7 9,2
8 3,2
9 2,6,6

XSDT 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả XSDT 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số Đồng Tháp từ giải 8 đến giải Đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua

Tại sao nên tham khảo xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

  • Sổ kết quả Đồng Tháp 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo kết quả chính xác 100%.
  • Giúp người chơi có thể xem lại kết quả xổ số Đồng Tháp trong 30 ngày gần đây nhất nhanh chóng, mà không phải tốn thời gian, công sức ghi chép số liệu như trước.
  • Việc xem lại kqxsdt 30 ngày trước và bảng thống kê loto trong 1 tháng trở lại đây sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Lưu ý: 

Ngoài thống kê xổ số thành phố Đồng Tháp 30 ngày, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin khác như: