XSHCM 30 ngày – Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSHCM 30 ngày tại website xổ số ba miền là chuyên mục thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần đây nhất chính xác 100%. giúp anh em có thể xem lại kqxstphcm trong 30 ngày nhanh chóng và tìm ra những con số may mắn cho lần dự thưởng sau.

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05-07-2021

G8
54
G7
546
G6
5488
9218
8403
G5
3629
G4
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
G3
75030
81061
G2
73298
G1
32520
ĐB
472296
Đầu Đuôi
0 7,2,7,3
1 8
2 0,9,9
3 0
4 6
5 8,2,4
6 1,0
7
8 8
9 6,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-07-2021

G8
92
G7
697
G6
5758
7479
3907
G5
1736
G4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
G3
57839
84380
G2
32995
G1
01660
ĐB
643631
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 5,8
3 1,9,6
4
5 6,2,8
6 0
7 8,5,9
8 0
9 5,7,2

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 28-06-2021

G8
69
G7
413
G6
2327
4799
3058
G5
9717
G4
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
G3
95699
82845
G2
15898
G1
23029
ĐB
830771
Đầu Đuôi
0
1 7,3
2 9,2,7
3
4 5,7,5,7
5 8,8
6 6,9
7 1,2
8
9 8,9,9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 26-06-2021

G8
26
G7
143
G6
6910
1667
6594
G5
8580
G4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
G3
37542
63283
G2
19928
G1
91886
ĐB
108196
Đầu Đuôi
0
1 0
2 8,0,7,9,6
3 2,2
4 2,3
5
6 7
7
8 6,3,8,2,0
9 6,4

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 21-06-2021

G8
66
G7
205
G6
2705
9030
7944
G5
8227
G4
90510
07492
61888
52573
38138
58514
46855
G3
35538
14870
G2
60803
G1
33208
ĐB
373557
Đầu Đuôi
0 8,3,5,5
1 0,4
2 7
3 8,8,0
4 4
5 7,5
6 6
7 0,3
8 8
9 2

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 19-06-2021

G8
68
G7
164
G6
5490
1672
7159
G5
6198
G4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
G3
53233
05269
G2
69334
G1
01152
ĐB
664980
Đầu Đuôi
0 3
1
2
3 4,3
4 5
5 2,9
6 9,4,8
7 6,2
8 0,7,9
9 9,0,8,0

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14-06-2021

G8
40
G7
161
G6
9867
7393
1212
G5
0141
G4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
G3
75585
03527
G2
97226
G1
79195
ĐB
546072
Đầu Đuôi
0 8,6
1 2
2 6,7
3 6
4 1,0
5
6 4,1,0,7,1
7 2,1
8 5
9 5,3

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12-06-2021

G8
04
G7
188
G6
2763
1913
7957
G5
9506
G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
G3
97087
32917
G2
82353
G1
61608
ĐB
062117
Đầu Đuôi
0 8,6,4
1 7,7,3
2 8
3
4 1
5 3,7
6 9,7,1,3
7 2
8 7,7,8
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-06-2021

G8
88
G7
630
G6
5324
1013
5063
G5
4785
G4
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
G3
13757
78493
G2
07611
G1
30906
ĐB
633890
Đầu Đuôi
0 6,6
1 1,0,3
2 5,4
3 9,0
4 6
5 7
6 3
7 1
8 5,8
9 0,3,1

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05-06-2021

G8
51
G7
922
G6
9995
9535
8800
G5
8738
G4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
G3
57555
36463
G2
13347
G1
90825
ĐB
301978
Đầu Đuôi
0 0
1
2 5,7,2
3 9,8,5
4 7
5 5,1
6 3,8,5
7 8,5
8 0,5
9 5

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 31-05-2021

G8
42
G7
420
G6
1928
7375
7257
G5
4526
G4
61435
73883
19392
70474
71134
28260
46570
G3
89924
61128
G2
51044
G1
54543
ĐB
237960
Đầu Đuôi
0
1
2 4,8,6,8,0
3 5,4
4 3,4,2
5 7
6 0,0
7 4,0,5
8 3
9 2

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 29-05-2021

G8
47
G7
394
G6
4762
9308
1708
G5
2209
G4
39268
98476
56237
02578
77467
54227
60307
G3
57477
89042
G2
56998
G1
24205
ĐB
561270
Đầu Đuôi
0 5,7,9,8,8
1
2 7
3 7
4 2,7
5
6 8,7,2
7 0,7,6,8
8
9 8,4

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 24-05-2021

G8
57
G7
390
G6
5911
0210
2435
G5
2337
G4
68337
36475
19007
93582
36501
66087
04334
G3
72163
53302
G2
71326
G1
72599
ĐB
705121
Đầu Đuôi
0 2,7,1
1 1,0
2 1,6
3 7,4,7,5
4
5 7
6 3
7 5
8 2,7
9 9,0

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 22-05-2021

G8
31
G7
241
G6
6104
7268
3768
G5
9611
G4
34706
74143
64399
61006
62935
74515
30075
G3
51168
42579
G2
99307
G1
21049
ĐB
095548
Đầu Đuôi
0 7,6,6,4
1 5,1
2
3 5,1
4 8,9,3,1
5
6 8,8,8
7 9,5
8
9 9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-05-2021

G8
35
G7
433
G6
5415
1884
1229
G5
3379
G4
29581
64358
17331
09711
87588
57989
19091
G3
34211
02429
G2
93874
G1
05037
ĐB
168761
Đầu Đuôi
0
1 1,1,5
2 9,9
3 7,1,3,5
4
5 8
6 1
7 4,9
8 1,8,9,4
9 1

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-05-2021

G8
53
G7
211
G6
7652
6398
9818
G5
6983
G4
24659
74459
40782
95475
79349
30477
34636
G3
29405
64970
G2
04671
G1
68391
ĐB
323053
Đầu Đuôi
0 5
1 8,1
2
3 6
4 9
5 3,9,9,2,3
6
7 1,0,5,7
8 2,3
9 1,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-05-2021

G8
26
G7
384
G6
8780
6146
7132
G5
9152
G4
85331
14171
17163
32153
62970
71269
38560
G3
92929
57915
G2
03254
G1
52214
ĐB
333878
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 9,6
3 1,2
4 6
5 4,3,2
6 3,9,0
7 8,1,0
8 0,4
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-05-2021

G8
79
G7
418
G6
8262
8049
4999
G5
2549
G4
77645
55451
71546
82520
09878
27795
61975
G3
01753
07113
G2
21704
G1
24518
ĐB
807073
Đầu Đuôi
0 4
1 8,3,8
2 0
3
4 5,6,9,9
5 3,1
6 2
7 3,8,5,9
8
9 5,9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-05-2021

G8
57
G7
230
G6
3716
0110
4432
G5
4335
G4
70795
84128
19524
05066
88548
80281
21503
G3
66923
86790
G2
43508
G1
16666
ĐB
349046
Đầu Đuôi
0 8,3
1 6,0
2 3,8,4
3 5,2,0
4 6,8
5 7
6 6,6
7
8 1
9 0,5

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-05-2021

G8
32
G7
798
G6
4692
7245
9191
G5
4272
G4
18068
18835
14969
30502
91466
56585
19296
G3
05951
27173
G2
91077
G1
79095
ĐB
971634
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 4,5,2
4 5
5 1
6 8,9,6
7 7,3,2
8 5
9 5,6,2,1,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 26-04-2021

G8
27
G7
430
G6
4416
8436
4149
G5
2871
G4
66941
75532
15723
30953
48133
24864
86403
G3
00314
94737
G2
84370
G1
08297
ĐB
744616
Đầu Đuôi
0 3
1 6,4,6
2 3,7
3 7,2,3,6,0
4 1,9
5 3
6 4
7 0,1
8
9 7

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 24-04-2021

G8
86
G7
021
G6
0533
0697
4880
G5
5314
G4
06254
31692
34514
30000
46118
34829
09218
G3
10185
30658
G2
92009
G1
17611
ĐB
760273
Đầu Đuôi
0 9,0
1 1,4,8,8,4
2 9,1
3 3
4
5 8,4
6
7 3
8 5,0,6
9 2,7

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 19-04-2021

G8
89
G7
910
G6
4291
1661
2822
G5
5303
G4
51122
74574
79971
04314
56794
83760
62225
G3
25027
62044
G2
08179
G1
93126
ĐB
566558
Đầu Đuôi
0 3
1 4,0
2 6,7,2,5,2
3
4 4
5 8
6 0,1
7 9,4,1
8 9
9 4,1

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-04-2021

G8
72
G7
436
G6
7263
6038
1492
G5
1447
G4
67221
61957
62331
45474
35425
66489
83995
G3
21253
63542
G2
30851
G1
91036
ĐB
601679
Đầu Đuôi
0
1
2 1,5
3 6,1,8,6
4 2,7
5 1,3,7
6 3
7 9,4,2
8 9
9 5,2

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12-04-2021

G8
67
G7
914
G6
6205
9006
7868
G5
0299
G4
12765
37524
81654
06493
43071
64715
80248
G3
19120
94749
G2
86783
G1
59941
ĐB
266470
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5,4
2 0,4
3
4 1,9,8
5 4
6 5,8,7
7 0,1
8 3
9 3,9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-04-2021

G8
11
G7
833
G6
6042
0354
9946
G5
6185
G4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
G3
21235
69611
G2
90198
G1
21834
ĐB
481593
Đầu Đuôi
0
1 1,7,1
2
3 4,5,3
4 5,2,6
5 3,4
6 9
7
8 7,4,1,5
9 3,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05-04-2021

G8
16
G7
254
G6
0121
6886
7986
G5
7454
G4
08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207
G3
11992
50430
G2
08806
G1
01856
ĐB
361554
Đầu Đuôi
0 6,7
1 6
2 8,1
3 0
4 1
5 4,6,4,4
6
7 3,8,2
8 6,6
9 2,5

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-04-2021

G8
85
G7
946
G6
7690
3115
8099
G5
0439
G4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
G3
58286
12340
G2
38492
G1
03281
ĐB
670845
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 0
3 9
4 5,0,9,6
5
6
7
8 1,6,6,6,5
9 2,4,0,9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 29-03-2021

G8
50
G7
964
G6
1369
0311
0506
G5
1043
G4
45536
71878
75713
39913
56989
39244
24181
G3
55331
18081
G2
28485
G1
85674
ĐB
989963
Đầu Đuôi
0 6
1 3,3,1
2
3 1,6
4 4,3
5 0
6 3,9,4
7 4,8
8 5,1,9,1
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-03-2021

G8
61
G7
574
G6
2670
2006
5292
G5
3430
G4
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
G3
89948
42785
G2
39118
G1
88781
ĐB
039862
Đầu Đuôi
0 5,6
1 8,9
2 5
3 0
4 8
5
6 2,5,1
7 4,1,0,4
8 1,5,3
9 2

XSHCM 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả xstphcm 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh từ giải 8 cho đến giải đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần nhất.
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

  • Kqxshcm 30 ngày được chúng tôi tổng hợp bằng phần mềm thống kê hiện đại, đảm bảo cho kết quả chính xác tuyệt đối.
  • Người chơi có thể xem lại kết quả xổ số Hồ Chí Minh trong 30 liên tiếp nhanh chóng mà không cần phải tốn thời gian ghi chép số liệu như trước.
  • Việc xem lại xshcm 30 ngày trước và bảng thống kê loto trong 1 tháng trở lại đây sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tổng hợp kết quả của các tỉnh miền Nam khác trong ngày hôm nay :