XSMN 10 ngày – Xổ số miền Nam 10 ngày gần đây nhất

Xổ số ba miền

Xổ số miền Nam ngày 24-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMB ngày 24-10-2020

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 09 36 65 05
G7 818 274 789 872
G6 863918763621 644843152230 122075150813 411217552174
G5 1129 6424 5568 9189
G4 58546507627236757308858479674590151 46653687073346850786205135292648464 39291390307782955398163723270481119 57815575267793867845848392773215703
G3 5655022465 7314549262 9057654504 8599344524
G2 97167 04964 29303 72115
G1 57922 60157 59087 67334
ĐB
230173
602634
235998
696100
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôiĐuôi
0 8 9 7 3 4 4 0 3 5
1 8 3 5 9 5 3 5 5 2
2 2 9 1 6 4 9 0 4 6
3 9 4 0 6 0 4 8 9 2
4 6 7 5 5 8 5
5 0 1 7 3 5
6 7 5 2 7 4 2 8 4 8 5
7 3 6 4 6 2 4 2
8 6 7 9 9
9 8 1 8 3

Xổ số miền Nam ngày 23-10-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMB ngày 23-10-2020

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 73 41 12
G7 267 054 791
G6 753107425574 017093350774 336648196698
G5 9611 8568 7342
G4 96049547534858161914529573728946140 86800280758223580761405669830940688 71938960001259725401973976304499950
G3 3530581036 4906107915 4637399916
G2 70526 70087 28258
G1 42289 31162 37811
ĐB
749195
975780
562446
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 5 0 9 0 1
1 4 1 5 1 6 9 2
2 6
3 6 1 5 5 8
4 9 0 2 1 6 4 2
5 3 7 4 8 0
6 7 2 1 1 6 8 6
7 4 3 5 0 4 3
8 9 1 9 0 7 8
9 5 7 7 8 1

Xổ số miền Nam ngày 22-10-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMB ngày 22-10-2020

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 73 96 93
G7 570 537 284
G6 251378597146 280657308647 620876961335
G5 7582 2474 4053
G4 97063039020869973453070337255147074 46308429819541324302546003264823244 19837403591216037877058027088673399
G3 9599487902 8886119489 7587706144
G2 09991 94693 90965
G1 15264 83281 20476
ĐB
702792
957643
395251
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 2 2 8 2 0 6 2 8
1 3 3
2
3 3 0 7 7 5
4 6 3 8 4 7 4
5 3 1 9 1 9 3
6 4 3 1 5 0
7 4 0 3 4 6 7 7
8 2 1 9 1 6 4
9 2 1 4 9 3 6 9 6 3

Xổ số miền Nam ngày 21-10-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » XSMB ngày 21-10-2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 89 59 03
G7 782 945 412
G6 311308996300 682426879875 773420107600
G5 3153 2567 5189
G4 35355715504351690425364897796974066 60100707249317775909671778228813359 20183223079028595657839489419758142
G3 1616260390 5500871508 4564739070
G2 48739 38242 60397
G1 48056 28373 51004
ĐB
300934
010151
710023
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 0 8 8 0 9 4 7 0 3
1 6 3 0 2
2 5 4 4 3
3 4 9 4
4 2 5 7 8 2
5 6 5 0 3 1 9 9 7
6 2 9 6 7
7 3 7 7 5 0
8 9 2 9 8 7 3 5 9
9 0 9 7 7

Xổ số miền Nam ngày 20-10-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMB ngày 20-10-2020

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 30 08 90
G7 583 548 135
G6 704339489802 851676422406 635119583829
G5 3685 3587 3620
G4 41352500111179998714511113172252303 43635915437086677171891981058448464 49331215643147043822188771193852798
G3 2329207383 0226027411 4637292736
G2 99612 93229 56261
G1 55081 61293 52776
ĐB
736025
439138
685108
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 3 2 6 8 8
1 2 1 4 1 1 6
2 5 2 9 2 0 9
3 0 8 5 6 1 8 5
4 3 8 3 2 8
5 2 1 8
6 0 6 4 1 4
7 1 6 2 0 7
8 1 3 5 3 4 7
9 2 9 3 8 8 0

Xổ số miền Nam ngày 19-10-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » XSMB ngày 19-10-2020

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 40 29 51
G7 958 931 753
G6 114973997035 775489352041 723366810625
G5 5254 7579 4766
G4 93536380719490285927864516813864036 36622547588834631338940069712021236 82904019759475651565970409685151782
G3 7933264319 7285342781 4462034290
G2 03161 26383 16206
G1 76013 57855 21484
ĐB
567363
753846
690729
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 2 6 6 4
1 3 9
2 7 2 0 9 9 0 5
3 2 6 8 6 5 8 6 5 1 3
4 9 0 6 6 1 0
5 1 4 8 5 3 8 4 6 1 3 1
6 3 1 5 6
7 1 9 5
8 3 1 4 2 1
9 9 0

Xổ số miền Nam ngày 18-10-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMB ngày 18-10-2020

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 79 69 02
G7 865 456 163
G6 242146968899 849550127454 213301478432
G5 7478 8270 3363
G4 91321954603943418139616127598606791 38401834829974130756970445705825394 34677115971633104365604268984795937
G3 5802500685 7328314339 1755419237
G2 85070 70711 95250
G1 07871 27817 48084
ĐB
680848
.
373457
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 1 2
1 2 7 1 2
2 5 1 1 6
3 4 9 9 7 1 7 3 2
4 8 1 4 7 7
5 6 8 4 6 7 0 4
6 0 5 9 5 3 3
7 1 0 8 9 0 7
8 5 6 3 2 4
9 1 6 9 4 5 7

Xổ số miền Nam ngày 17-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMB ngày 17-10-2020

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 62 12 95 66
G7 477 384 395 313
G6 588792620934 988813735174 403103839160 431428194923
G5 9081 2820 2431 0037
G4 37486537984526627235187644117601351 06560020479461396356070748891204370 25986996091831103873863516345809424 14751159485375131988982168705253719
G3 4103043986 0167204485 4122880232 9472369852
G2 04869 52949 14837 46695
G1 23153 52899 94065 63446
ĐB
541854
907062
823490
953080
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôiĐuôi
0 9
1 3 2 2 1 6 9 4 9 3
2 0 8 4 3 3
3 0 5 4 7 2 1 1 7
4 9 7 6 8
5 4 3 1 6 1 8 2 1 1 2
6 9 6 4 2 2 2 0 5 0 6
7 6 7 2 4 0 3 4 3
8 6 6 1 7 5 8 4 6 3 0 8
9 8 9 0 5 5 5

Xổ số miền Nam ngày 16-10-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMB ngày 16-10-2020

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 14 34 57
G7 579 543 997
G6 639625898294 257082586336 621097694754
G5 8440 3688 0075
G4 24559999748291488077609939189062914 36561352206765048831280695749708724 22135728640352548741438042600924201
G3 5140593877 2551238967 7788370081
G2 78749 52216 15317
G1 68326 48121 75147
ĐB
020914
836716
830889
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 5 4 9 1
1 4 4 4 4 6 6 2 7 0
2 6 1 0 4 5
3 1 6 4 5
4 9 0 3 7 1
5 9 0 8 4 7
6 7 1 9 4 9
7 7 4 7 9 0 5
8 9 8 9 3 1
9 3 0 6 4 7 7

Xổ số miền Nam ngày 15-10-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMB ngày 15-10-2020

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 88 24 33
G7 602 360 342
G6 550481087412 765075027757 582127939588
G5 8485 9537 8689
G4 53252357782223733386241607390921240 72224393799945934242193569008688018 88095642601332400610266334466812969
G3 7651519701 4278683129 1193160846
G2 17969 23480 84773
G1 43751 70748 50760
ĐB
029682
167462
918227
Đầu ĐuôiĐuôiĐuôi
0 1 9 4 8 2 2
1 5 2 8 0
2 9 4 4 7 4 1
3 7 7 1 3 3
4 0 8 2 6 2
5 1 2 9 6 0 7
6 9 0 2 0 0 0 8 9
7 8 9 3
8 2 6 5 8 0 6 6 9 8
9 5 3

XSMN 10 ngày – Kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần đây nhất được thống kê chi tiết trên website xosobamien.me giúp anh em có thể xem lại kqxsmn trong vòng 10 ngày liên tiếp nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. 

Sổ kết quả XSMN 10 ngày gồm những gì?

Trang kết quả XSMN 10 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam trong 10 ngày tính từ thời điểm quay thưởng gần đây nhất. Bao gồm 18 từ giải 8 đến giải ĐB của các đài miền Nam theo từng ngày mở thưởng.
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 của từng tỉnh miền Nam trong vòng 10 ngày qua.

Lợi ích của việc xem lại KQXSMN 10 ngày

  • Sổ kết quả miền Nam được thống kê bằng phần mềm được lập trình sẵn trên máy tính nên đảm bảo cho kết quả chính xác tuyệt đối.
  • Giúp người chơi có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam trong vòng 10 ngày trước nhanh chóng, dễ dàng mà không phải mất thời gian ghi chép số liệu như trước.
  • Bên cạnh bảng kqxsmn 10 ngày còn có bảng thống kê loto từ 0-9 tương ứng.
  • Việc xem lại kqxs miền Nam và bảng thống kê loto trong 10 ngày trở lại đây sẽ giúp người chơi tìm ra quy luật của các con số.
  • Đồng thời nắm bắt nhanh đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có cơ sở đưa ra dự đoán con số may mắn có khả năng cao sẽ về trong kỳ quay thưởng tiếp theo.

Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền Nam 10 ngày

Để xem lại kết quả xổ số miền 10 ngày trước các bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Bước 1: Truy cập vào website xosobamien.me
  2. Bước 2: Vào mục ” Thống kê” trên thanh memu -> Chọn miền Nam
  3. Bước 3: Chọn tiếp “XSMN 10 ngày” và chờ đợi giây lát để hệ thống hiển thị kết quả.

Đây là trang web uy tín, chuyên cung cấp các thông tin về kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Ngoài thống kê kqxsmn 10 ngày, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích khác như: dự đoán XSMN, Quay thử XSMN… để anh em có thêm cơ sở chốt số chính xác và mang về những giải thưởng lớn cho bản thân.

Một số lưu ý khi xem xổ số miền Nam 10 ngày

Sổ kết quả XSMB 10 ngày chỉ phục vụ cho nhu cầu chơi xổ số được nhà nước quy định. Tuyệt đối không sử dụng vào hình thức chơi lô đề. Đây là hình thức trái pháp luật nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm minh.