XSQNG 30 ngày – Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSQNG 30 ngày –Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần đây tại website xổ số ba miền, giúp người chơi có thể xem lại kết quả KQXSQNG 30 ngày trước nhanh chóng và tìm ra những con số may mắn cho lần quay thưởng sau

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 23-10-2021

G8
54
G7
380
G6
6113
5688
0236
G5
4192
G4
02528
25697
25663
66961
39279
75055
95045
G3
37481
50925
G2
32289
G1
99072
ĐB
218577
Đầu Đuôi
0
1 3
2 5,8
3 6
4 5
5 5,4
6 3,1
7 7,2,9
8 9,1,8,0
9 7,2

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 16-10-2021

G8
47
G7
821
G6
6649
1014
6475
G5
4517
G4
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
G3
61234
16212
G2
36832
G1
01223
ĐB
734920
Đầu Đuôi
0 2
1 2,7,4
2 0,3,4,4,1
3 2,4,5
4 9,7
5
6
7 6,5
8 1,9
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 09-10-2021

G8
91
G7
004
G6
4891
5276
5735
G5
0883
G4
77961
38295
20552
92009
87937
24690
07503
G3
42478
60457
G2
66422
G1
14043
ĐB
418231
Đầu Đuôi
0 9,3,4
1
2 2
3 1,7,5
4 3
5 7,2
6 1
7 8,6
8 3
9 5,0,1,1

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 02-10-2021

G8
98
G7
820
G6
7731
1902
4187
G5
8774
G4
22919
49218
81091
42476
44904
87180
95408
G3
51709
07966
G2
63262
G1
85661
ĐB
270910
Đầu Đuôi
0 9,4,8,2
1 0,9,8
2 0
3 1
4
5
6 1,2,6
7 6,4
8 0,7
9 1,8

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 25-09-2021

G8
49
G7
076
G6
8166
5803
4064
G5
5754
G4
73391
39329
11162
43151
16664
81467
61080
G3
98557
94889
G2
02269
G1
38130
ĐB
742772
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9
3 0
4 9
5 7,1,4
6 9,2,4,7,6,4
7 2,6
8 9,0
9 1

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 18-09-2021

G8
49
G7
827
G6
4723
9542
4338
G5
9951
G4
80353
84775
72790
99809
15777
93976
95918
G3
47230
45820
G2
64126
G1
83125
ĐB
442157
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 5,6,0,3,7
3 0,8
4 2,9
5 7,3,1
6
7 5,7,6
8
9 0

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 11-09-2021

G8
63
G7
889
G6
6456
3172
4491
G5
7135
G4
93825
51600
28402
65233
48536
77052
40320
G3
69328
36763
G2
79567
G1
97579
ĐB
525305
Đầu Đuôi
0 5,0,2
1
2 8,5,0
3 3,6,5
4
5 2,6
6 7,3,3
7 9,2
8 9
9 1

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 04-09-2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 28-08-2021

G8
64
G7
137
G6
3508
9437
4564
G5
9881
G4
56405
42719
94303
71195
21668
43720
93147
G3
03519
85446
G2
50585
G1
49095
ĐB
345251
Đầu Đuôi
0 5,3,8
1 9,9
2 0
3 7,7
4 6,7
5 1
6 8,4,4
7
8 5,1
9 5,5

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 21-08-2021

G8
48
G7
629
G6
2212
2878
3033
G5
0631
G4
49012
22761
45515
54429
58089
54436
72259
G3
31992
60824
G2
11749
G1
51549
ĐB
291070
Đầu Đuôi
0
1 2,5,2
2 4,9,9
3 6,1,3
4 9,9,8
5 9
6 1
7 0,8
8 9
9 2

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 14-08-2021

G8
39
G7
073
G6
1318
8255
1657
G5
7200
G4
79348
89657
37160
23180
43671
88911
66476
G3
09175
41372
G2
89274
G1
14573
ĐB
013989
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8
2
3 9
4 8
5 7,5,7
6 0
7 3,4,5,2,1,6,3
8 9,0
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 24-07-2021

G8
27
G7
735
G6
6108
9148
0980
G5
6479
G4
19477
76403
31732
56043
16842
72363
79549
G3
13518
59507
G2
91756
G1
24015
ĐB
285829
Đầu Đuôi
0 7,3,8
1 5,8
2 9,7
3 2,5
4 3,2,9,8
5 6
6 3
7 7,9
8 0
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 17-07-2021

G8
30
G7
673
G6
2080
0534
7515
G5
5439
G4
63314
74721
21106
99647
29653
00263
48134
G3
17437
17707
G2
64183
G1
64675
ĐB
640897
Đầu Đuôi
0 7,6
1 4,5
2 1
3 7,4,9,4,0
4 7
5 3
6 3
7 5,3
8 3,0
9 7

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 10-07-2021

G8
27
G7
980
G6
8592
1907
3084
G5
3948
G4
01079
13477
04274
33167
48878
75773
03236
G3
44669
60850
G2
44168
G1
38488
ĐB
673725
Đầu Đuôi
0 7
1
2 5,7
3 6
4 8
5 0
6 8,9,7
7 9,7,4,8,3
8 8,4,0
9 2

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 03-07-2021

G8
37
G7
064
G6
3690
5242
5926
G5
1253
G4
38629
06690
44205
19463
47378
88354
85578
G3
50152
89741
G2
96207
G1
65854
ĐB
681147
Đầu Đuôi
0 7,5
1
2 9,6
3 7
4 7,1,2
5 4,2,4,3
6 3,4
7 8,8
8
9 0,0

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 26-06-2021

G8
52
G7
457
G6
8003
1254
3469
G5
8922
G4
49763
79006
85784
74868
77335
97629
69340
G3
33462
09765
G2
00533
G1
81149
ĐB
022786
Đầu Đuôi
0 6,3
1
2 9,2
3 3,5
4 9,0
5 4,7,2
6 2,5,3,8,9
7
8 6,4
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 19-06-2021

G8
30
G7
213
G6
1492
4540
2592
G5
4640
G4
08088
69887
91339
64350
58020
37842
28444
G3
30956
76276
G2
00366
G1
80682
ĐB
746197
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0
3 9,0
4 2,4,0,0
5 6,0
6 6
7 6
8 2,8,7
9 7,2,2

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 12-06-2021

G8
28
G7
889
G6
0079
8756
5447
G5
5722
G4
53336
51260
15674
97487
28452
77081
45539
G3
39060
74011
G2
50602
G1
72158
ĐB
003338
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 2,8
3 8,6,9
4 7
5 8,2,6
6 0,0
7 4,9
8 7,1,9
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-06-2021

G8
38
G7
193
G6
3280
7896
3128
G5
6246
G4
84271
34001
94150
35612
48413
32552
73757
G3
66174
51546
G2
28459
G1
09146
ĐB
585324
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 4,8
3 8
4 6,6,6
5 9,0,2,7
6
7 4,1
8 0
9 6,3

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 29-05-2021

G8
66
G7
219
G6
4789
3868
4121
G5
7831
G4
17422
74946
97063
92863
41865
32021
01102
G3
46674
43652
G2
69062
G1
16086
ĐB
359928
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 8,2,1,1
3 1
4 6
5 2
6 2,3,3,5,8,6
7 4
8 6,9
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 22-05-2021

G8
90
G7
866
G6
5044
7871
5246
G5
8672
G4
09113
10255
86717
00110
45314
18136
74998
G3
84429
23252
G2
54705
G1
18340
ĐB
473339
Đầu Đuôi
0 5
1 3,7,0,4
2 9
3 9,6
4 0,4,6
5 2,5
6 6
7 2,1
8
9 8,0

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 15-05-2021

G8
21
G7
576
G6
1853
0805
9648
G5
3599
G4
90550
12973
75304
13381
76746
13779
76453
G3
90441
28897
G2
11171
G1
09164
ĐB
647110
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0
2 1
3
4 1,6,8
5 0,3,3
6 4
7 1,3,9,6
8 1
9 7,9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 08-05-2021

G8
21
G7
506
G6
3523
0797
7904
G5
0940
G4
70036
04779
94210
86078
43862
35370
77170
G3
68319
99826
G2
67631
G1
09480
ĐB
993759
Đầu Đuôi
0 4,6
1 9,0
2 6,3,1
3 1,6
4 0
5 9
6 2
7 9,8,0,0
8 0
9 7

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 01-05-2021

G8
65
G7
645
G6
7704
5535
4678
G5
9279
G4
52036
52110
93636
34730
56627
41844
69878
G3
48664
65580
G2
04732
G1
50928
ĐB
197901
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0
2 8,7
3 2,6,6,0,5
4 4,5
5
6 4,5
7 8,9,8
8 0
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 24-04-2021

G8
15
G7
979
G6
5339
9518
9994
G5
9912
G4
99273
79335
96107
32507
25383
52511
27344
G3
31968
94375
G2
80122
G1
23566
ĐB
948463
Đầu Đuôi
0 7,7
1 1,2,8,5
2 2
3 5,9
4 4
5
6 3,6,8
7 5,3,9
8 3
9 4

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 17-04-2021

G8
53
G7
424
G6
7459
5089
1944
G5
1322
G4
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
G3
60687
05110
G2
65794
G1
55988
ĐB
613363
Đầu Đuôi
0 4
1 0,4
2 7,2,4
3
4 4
5 9,3
6 3,9
7 6
8 8,7,9
9 4,8,9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 10-04-2021

G8
80
G7
405
G6
8503
3463
7140
G5
4575
G4
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
G3
98327
22643
G2
92314
G1
92588
ĐB
567457
Đầu Đuôi
0 6,3,5
1 4,0
2 7
3 8
4 3,8,0
5 7,4,7
6 3
7 2,5
8 8,0
9

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 03-04-2021

G8
00
G7
647
G6
9971
2947
6823
G5
7789
G4
22944
73159
90368
66714
95274
18990
95321
G3
80957
70573
G2
39171
G1
91312
ĐB
487039
Đầu Đuôi
0 0
1 2,4
2 1,3
3 9
4 4,7,7
5 7,9
6 8
7 1,3,4,1
8 9
9 0

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 27-03-2021

G8
63
G7
974
G6
3281
4812
4096
G5
0112
G4
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
G3
38718
42626
G2
62502
G1
64142
ĐB
443589
Đầu Đuôi
0 2,0,4
1 8,2,2
2 6
3
4 2
5 4,4
6 6,3
7 9,4
8 9,1
9 7,6

XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 20-03-2021

G8
54
G7
526
G6
8221
5240
5741
G5
2920
G4
39551
59438
59117
25996
88744
67740
98700
G3
61852
18923
G2
08950
G1
44229
ĐB
762966
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 9,3,0,1,6
3 8
4 4,0,0,1
5 0,2,1,4
6 6
7
8
9 6

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả XSQNG 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi từ giải 8 đến giải đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo XSQNG 30 ngày?

  • Sổ kết quả Quảng Ngãi 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%.
  • Giúp người chơi có thể xem lại xổ số quảng ngãi trong vòng 30 ngày liên tiếp nhanh chóng.
  • Việc xem lại kqxsqng và bảng thống kê loto trong 1 tháng sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số.
  • Dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tổng hợp kết quả của các tỉnh miền Trung khác trong ngày hôm nay :