Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSTTH 30 ngày –Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gần đây tại website xổ số ba miền, giúp người chơi có thể xem lại kết quả KQXSTTH 30 ngày trước nhanh chóng và tìm ra những con số may mắn cho lần quay thưởng sau

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-08-2022

G8
01
G7
134
G6
9566
3055
4835
G5
7041
G4
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
G3
80186
17618
G2
26002
G1
43396
ĐB
185346
Đầu Đuôi
0 2,9,1
1 8
2
3 5,4
4 6,7,2,1
5 5
6 5,8,6,6
7
8 6,5
9 6

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14-08-2022

G8
72
G7
305
G6
0973
5493
4485
G5
9997
G4
11632
75594
30138
85137
89015
90019
42842
G3
75506
83643
G2
68477
G1
80049
ĐB
306493
Đầu Đuôi
0 6,5
1 5,9
2
3 2,8,7
4 9,3,2
5
6
7 7,3,2
8 5
9 3,4,7,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-08-2022

G8
25
G7
499
G6
7561
4686
7830
G5
6453
G4
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
G3
90791
02052
G2
98266
G1
74551
ĐB
552158
Đầu Đuôi
0
1 7,7
2 5
3 8,7,0
4 4,6
5 8,1,2,3
6 6,1
7 8
8 6
9 1,9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07-08-2022

G8
79
G7
367
G6
8633
1385
6732
G5
0811
G4
20862
85055
07640
37503
22909
88381
20447
G3
31745
31022
G2
16554
G1
10021
ĐB
269088
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1
2 1,2
3 3,2
4 5,0,7
5 4,5
6 2,7
7 9
8 8,1,5
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-08-2022

G8
51
G7
149
G6
4957
5451
2330
G5
8095
G4
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
G3
97497
62694
G2
67713
G1
61520
ĐB
985387
Đầu Đuôi
0 7
1 3,9
2 0,9
3 9,0
4 9
5 5,7,1,1
6 2,4
7
8 7
9 7,4,5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 31-07-2022

G8
14
G7
111
G6
2039
1296
2341
G5
8108
G4
16279
48646
72001
04210
01264
69307
64117
G3
37099
95225
G2
99557
G1
37069
ĐB
149303
Đầu Đuôi
0 3,1,7,8
1 0,7,1,4
2 5
3 9
4 6,1
5 7
6 9,4
7 9
8
9 9,6

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25-07-2022

G8
49
G7
154
G6
7982
3451
1364
G5
3577
G4
34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
G3
98256
51905
G2
94551
G1
37221
ĐB
766696
Đầu Đuôi
0 5,0
1 7
2 1,5,0
3 0,1
4 9
5 1,6,1,4
6 4
7 7
8 0,2
9 6

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 24-07-2022

G8
29
G7
965
G6
7697
5789
8311
G5
9295
G4
33558
76100
83654
37454
01335
15992
14488
G3
92713
72651
G2
12686
G1
65480
ĐB
070135
Đầu Đuôi
0 0
1 3,1
2 9
3 5,5
4
5 1,8,4,4
6 5
7
8 0,6,8,9
9 2,5,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 18-07-2022

G8
03
G7
021
G6
7824
9993
2945
G5
4478
G4
29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
G3
50008
94099
G2
64347
G1
40630
ĐB
970648
Đầu Đuôi
0 8,3
1
2 7,4,1
3 0
4 8,7,5
5
6
7 7,8
8 4,7,6
9 9,4,9,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17-07-2022

G8
47
G7
790
G6
8328
2785
7972
G5
9863
G4
84065
00619
67081
08636
18090
17468
80889
G3
47379
95855
G2
71013
G1
00133
ĐB
135708
Đầu Đuôi
0 8
1 3,9
2 8
3 3,6
4 7
5 5
6 5,8,3
7 9,2
8 1,9,5
9 0,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11-07-2022

G8
15
G7
874
G6
9220
9901
9922
G5
2160
G4
98464
05308
93113
64342
90190
46078
24154
G3
41700
75039
G2
87642
G1
85257
ĐB
546784
Đầu Đuôi
0 0,8,1
1 3,5
2 0,2
3 9
4 2,2
5 7,4
6 4,0
7 8,4
8 4
9 0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-07-2022

G8
36
G7
768
G6
0667
1267
3649
G5
2829
G4
46622
58431
44805
65481
32473
84415
92214
G3
00331
13915
G2
07855
G1
01257
ĐB
711311
Đầu Đuôi
0 5
1 1,5,5,4
2 2,9
3 1,1,6
4 9
5 7,5
6 7,7,8
7 3
8 1
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-07-2022

G8
86
G7
141
G6
1447
7047
7343
G5
9272
G4
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
G3
00289
64944
G2
65119
G1
35176
ĐB
406203
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 2
3 9
4 4,7,7,7,3,1
5 7
6
7 6,2
8 9,6
9 6,5,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-07-2022

G8
42
G7
861
G6
7916
0733
7550
G5
0666
G4
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
G3
49519
81675
G2
15310
G1
63413
ĐB
333733
Đầu Đuôi
0 3
1 3,0,9,6
2 4
3 3,4,5,3
4 2
5 0
6 6,6,1
7 5,5
8 7
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 27-06-2022

G8
80
G7
876
G6
2309
1222
6676
G5
0382
G4
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
G3
52031
28554
G2
51950
G1
73771
ĐB
956041
Đầu Đuôi
0 5,8,8,9
1
2 2
3 1
4 1
5 0,4,2,1
6 1
7 1,6,6
8 2,0
9 1

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26-06-2022

G8
15
G7
217
G6
2465
3521
6649
G5
5486
G4
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
G3
36065
66542
G2
28200
G1
16117
ĐB
706847
Đầu Đuôi
0 0
1 7,1,7,5
2 3,1
3
4 7,2,4,9
5 2,7
6 5,8,5
7
8 8,6
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-06-2022

G8
80
G7
952
G6
6970
8228
0649
G5
1183
G4
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
G3
29545
52308
G2
16914
G1
15131
ĐB
523451
Đầu Đuôi
0 8,0
1 4
2 9,8
3 1,8,7
4 5,9
5 1,1,2
6 9
7 0
8 3,0
9 4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19-06-2022

G8
89
G7
264
G6
1326
3668
0948
G5
7779
G4
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
G3
62908
92231
G2
29209
G1
34321
ĐB
754412
Đầu Đuôi
0 9,8
1 2,5
2 1,6
3 1,5,4,8,8
4 9,8
5
6 8,4
7 9
8 9
9 8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13-06-2022

G8
11
G7
093
G6
4324
5961
5034
G5
1978
G4
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
G3
84593
94514
G2
74848
G1
13048
ĐB
918703
Đầu Đuôi
0 3,1
1 4,1,1
2 3,4
3 4
4 8,8
5
6 1
7 8,6,8
8 5,5
9 3,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-06-2022

G8
03
G7
826
G6
1715
7870
3383
G5
4619
G4
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
G3
90022
08026
G2
19714
G1
86447
ĐB
125399
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9,5
2 2,6,6
3 7
4 7,2
5
6 7
7 6,0
8 5,9,5,3
9 9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-06-2022

G8
35
G7
855
G6
9198
5282
2075
G5
8312
G4
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
G3
04463
94881
G2
21335
G1
81629
ĐB
558222
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,9,8,9
3 5,5
4 0
5 3,5
6 3
7 1,1,5
8 1,2
9 1,8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-06-2022

G8
85
G7
684
G6
2686
8126
2989
G5
9685
G4
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
G3
95884
25016
G2
57604
G1
90531
ĐB
048544
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 6,2,6
3 1,5,9
4 4,4
5
6 5
7 9
8 4,5,6,9,4,5
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30-05-2022

G8
65
G7
825
G6
3878
2210
7593
G5
7259
G4
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
G3
45191
68642
G2
97724
G1
50579
ĐB
091793
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0
2 4,3,4,5
3
4 2,9
5 9
6 4,5
7 9,8
8
9 3,1,3,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-05-2022

G8
36
G7
224
G6
1425
9979
9871
G5
3723
G4
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
G3
84810
54082
G2
81717
G1
99473
ĐB
182890
Đầu Đuôi
0
1 7,0
2 5,5,3,5,4
3 7,6
4 5,9
5 3
6
7 3,9,1
8 2
9 0,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-05-2022

G8
69
G7
506
G6
7434
3173
2284
G5
6219
G4
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
G3
86422
75713
G2
66730
G1
08498
ĐB
680384
Đầu Đuôi
0 6
1 3,1,9
2 2
3 0,8,4
4 9
5
6 1,9
7 9,6,3
8 4,4
9 8,8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22-05-2022

G8
95
G7
927
G6
1708
5318
8724
G5
1085
G4
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
G3
77605
67717
G2
82008
G1
13712
ĐB
795045
Đầu Đuôi
0 8,5,0,8
1 2,7,1,8
2 4,7
3 1
4 5,3
5
6
7 3,9
8 0,5
9 5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16-05-2022

G8
99
G7
497
G6
4126
8063
5735
G5
2710
G4
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
G3
58039
72198
G2
47396
G1
15548
ĐB
411316
Đầu Đuôi
0
1 6,0
2 6
3 9,1,5
4 8
5 7,0
6 3,3
7
8 9
9 6,8,3,6,7,9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-05-2022

G8
99
G7
141
G6
8249
6002
4555
G5
4684
G4
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
G3
44291
82333
G2
74543
G1
03414
ĐB
107868
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 1
3 3,8
4 3,1,9,1
5 7,5
6 8,2
7 4,3
8 4
9 1,9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-05-2022

G8
89
G7
623
G6
5611
3801
8714
G5
8572
G4
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
G3
47032
88516
G2
29439
G1
06072
ĐB
072572
Đầu Đuôi
0 1
1 6,4,1,4
2 3
3 9,2,0,2
4 2
5
6
7 2,2,8,2
8 0,9
9 4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-05-2022

G8
00
G7
912
G6
0860
6307
1058
G5
9628
G4
81901
55625
16442
96032
52380
15552
76322
G3
15680
78253
G2
83270
G1
48377
ĐB
087150
Đầu Đuôi
0 1,7,0
1 2
2 5,2,8
3 2
4 2
5 0,3,2,8
6 0
7 7,0
8 0,0
9

Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả XSTTH 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số thừa thiên huế từ giải 8 đến giải Đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo XSTTH 30 ngày?

  • Sổ kết quả thừa thiên Huế 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%.
  • Dễ dàng xem lại kết quả xổ số Huế trong 30 ngày liên tiếp.
  • Việc xem lại kqxsh và bảng thống kê loto trong 1 tháng sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số.
  • Dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tổng hợp kết quả của các tỉnh miền Trung khác trong ngày hôm nay :