Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSTTH 30 ngày –Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gần đây tại website xổ số ba miền, giúp người chơi có thể xem lại kết quả KQXSTTH 30 ngày trước nhanh chóng và tìm ra những con số may mắn cho lần quay thưởng sau

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25-10-2021

G8
22
G7
304
G6
7595
1120
0392
G5
3128
G4
90112
79123
67289
97825
04217
55322
87223
G3
27924
07242
G2
16563
G1
18373
ĐB
622726
Đầu Đuôi
0 4
1 2,7
2 6,4,3,5,2,3,8,0,2
3
4 2
5
6 3
7 3
8 9
9 5,2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 18-10-2021

G8
07
G7
687
G6
6025
0588
7640
G5
9536
G4
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
G3
34728
06822
G2
75309
G1
53085
ĐB
644064
Đầu Đuôi
0 9,7
1 1
2 8,2,1,5
3 6
4 3,8,0
5 7
6 4
7 5
8 5,4,8,7
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11-10-2021

G8
53
G7
797
G6
3810
2376
9287
G5
1401
G4
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
G3
46428
40847
G2
19225
G1
18279
ĐB
172629
Đầu Đuôi
0 7,1
1 5,0
2 9,5,8,5
3 4
4 7
5 9,3
6 8
7 9,6
8 5,7
9 7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-10-2021

G8
52
G7
579
G6
3003
0245
7955
G5
3946
G4
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
G3
17422
10760
G2
06824
G1
45348
ĐB
934122
Đầu Đuôi
0 3
1
2 2,4,2
3 8,2
4 8,6,5
5 5,1,5,2
6 0
7 7,9
8 2
9 4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 27-09-2021

G8
56
G7
781
G6
3448
8797
2209
G5
6758
G4
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
G3
26694
38730
G2
49593
G1
23014
ĐB
968629
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 4,6,7
2 9,3,8
3 0
4 8
5 8,6
6 4
7
8 1
9 3,4,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-09-2021

G8
99
G7
149
G6
0984
0464
4275
G5
5869
G4
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
G3
38622
35684
G2
53683
G1
33316
ĐB
920143
Đầu Đuôi
0
1 6,7
2 2
3 0,8,5
4 3,5,9
5
6 9,4
7 5
8 3,4,3,4
9 1,9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13-09-2021

G8
73
G7
543
G6
2986
2068
8493
G5
9097
G4
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
G3
71340
28694
G2
59630
G1
25510
ĐB
825912
Đầu Đuôi
0 1
1 2,0,6
2
3 0,5,7
4 0,7,3
5 1
6 8
7 2,3
8 6
9 4,7,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-09-2021

G8
29
G7
729
G6
2857
7686
8273
G5
8044
G4
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
G3
29179
51400
G2
30339
G1
04798
ĐB
662001
Đầu Đuôi
0 1,0,4,2
1
2 9,9
3 9,0,0,4,1
4 4
5 7
6
7 9,3
8 8,6
9 8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30-08-2021

G8
76
G7
556
G6
7105
8719
8326
G5
2966
G4
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
G3
75220
62655
G2
79812
G1
21753
ĐB
249539
Đầu Đuôi
0 7,5,5
1 2,0,9
2 0,6
3 9,3
4
5 3,5,6
6 6,6
7 6
8 6
9 1

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-08-2021

G8
18
G7
384
G6
9850
5041
6378
G5
5666
G4
73447
66195
63013
46929
40870
63855
47015
G3
41140
72878
G2
46267
G1
20991
ĐB
759801
Đầu Đuôi
0 1
1 3,5,8
2 9
3
4 0,7,1
5 5,0
6 7,6
7 8,0,8
8 4
9 1,5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16-08-2021

G8
36
G7
993
G6
1852
9352
7013
G5
2611
G4
51160
16450
93051
06726
08378
80708
41468
G3
74511
13858
G2
84928
G1
39505
ĐB
444589
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,1,3
2 8,6
3 6
4
5 8,0,1,2,2
6 0,8
7 8
8 9
9 3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-08-2021

G8
56
G7
188
G6
8576
0480
3677
G5
4624
G4
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
G3
47761
04141
G2
96884
G1
27903
ĐB
796239
Đầu Đuôi
0 3,2,0
1 2
2 3,4
3 9
4 1
5 9,8,6
6 1
7 6,7
8 4,0,8
9 5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26-07-2021

G8
66
G7
627
G6
1829
4012
0569
G5
7674
G4
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
G3
00298
97377
G2
05258
G1
68914
ĐB
692613
Đầu Đuôi
0
1 3,4,4,2
2 9,7
3
4
5 8,2
6 4,9,6
7 7,5,3,4
8 9
9 8,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19-07-2021

G8
63
G7
217
G6
8209
1690
7963
G5
1535
G4
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
G3
18810
07829
G2
11166
G1
97033
ĐB
481060
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 0,7
2 9
3 3,5
4 2
5
6 0,6,3,3
7 5,6
8 5,0
9 0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-07-2021

G8
61
G7
680
G6
6642
9624
0009
G5
8213
G4
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
G3
35666
05353
G2
34543
G1
30964
ĐB
572412
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,4,6,0,3
2 4
3
4 3,0,2,2
5 3
6 4,6,1
7
8 0
9 0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-07-2021

G8
81
G7
571
G6
1073
5691
2089
G5
1978
G4
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
G3
41542
32580
G2
93462
G1
66209
ĐB
391179
Đầu Đuôi
0 9,5,1
1
2 6
3 7
4 2
5
6 2
7 9,1,8,3,1
8 0,7,9,1
9 2,1

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 28-06-2021

G8
02
G7
532
G6
1225
8615
1728
G5
7845
G4
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
G3
62064
91141
G2
31850
G1
80914
ĐB
661578
Đầu Đuôi
0 2
1 4,1,5
2 5,8
3 2
4 1,9,1,5
5 0
6 4
7 8,3,0
8 7
9 1

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21-06-2021

G8
93
G7
976
G6
7899
9951
4951
G5
1078
G4
92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
G3
33129
45063
G2
16962
G1
55099
ĐB
392195
Đầu Đuôi
0 9
1
2 9,4,2
3
4
5 9,1,1
6 2,3,5,0
7 8,6
8
9 5,9,4,9,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14-06-2021

G8
55
G7
706
G6
4316
0986
4730
G5
5376
G4
49396
55956
17505
06150
20053
50997
29346
G3
33940
58216
G2
97373
G1
13690
ĐB
004009
Đầu Đuôi
0 9,5,6
1 6,6
2
3 0
4 0,6
5 6,0,3,5
6
7 3,6
8 6
9 0,6,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07-06-2021

G8
78
G7
009
G6
7128
7006
8112
G5
2014
G4
39816
60317
04203
89794
95502
14058
53889
G3
45250
62823
G2
23260
G1
47999
ĐB
272181
Đầu Đuôi
0 3,2,6,9
1 6,7,4,2
2 3,8
3
4
5 0,8
6 0
7 8
8 1,9
9 9,4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 31-05-2021

G8
62
G7
592
G6
6867
6368
2284
G5
0694
G4
98860
64836
09249
68565
07973
46882
02120
G3
04191
32026
G2
41430
G1
43144
ĐB
956379
Đầu Đuôi
0
1
2 6,0
3 0,6
4 4,9
5
6 0,5,7,8,2
7 9,3
8 2,4
9 1,4,2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 24-05-2021

G8
13
G7
280
G6
1679
6538
2540
G5
0891
G4
49020
93618
06188
17829
39026
19249
24620
G3
78344
02689
G2
01941
G1
66405
ĐB
013003
Đầu Đuôi
0 3,5
1 8,3
2 0,9,6,0
3 8
4 1,4,9,0
5
6
7 9
8 9,8,0
9 1

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17-05-2021

G8
59
G7
042
G6
3149
9788
1083
G5
4555
G4
89208
32702
58814
79260
41780
21246
62882
G3
38188
88736
G2
01971
G1
09694
ĐB
815543
Đầu Đuôi
0 8,2
1 4
2
3 6
4 3,6,9,2
5 5,9
6 0
7 1
8 8,0,2,8,3
9 4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-05-2021

G8
27
G7
769
G6
3523
6138
2935
G5
1573
G4
34245
40500
05466
15643
82586
74362
61175
G3
64395
05004
G2
03648
G1
16656
ĐB
873732
Đầu Đuôi
0 4,0
1
2 3,7
3 2,8,5
4 8,5,3
5 6
6 6,2,9
7 5,3
8 6
9 5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-05-2021

G8
32
G7
977
G6
8518
4067
5821
G5
4246
G4
85221
95723
51153
65437
51193
60536
43896
G3
17550
59880
G2
22307
G1
19961
ĐB
676757
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 1,3,1
3 7,6,2
4 6
5 7,0,3
6 1,7
7 7
8 0
9 3,6

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26-04-2021

G8
95
G7
325
G6
3142
5163
1806
G5
8848
G4
26008
45136
73939
50784
16311
56774
89556
G3
40077
66734
G2
65943
G1
85582
ĐB
810103
Đầu Đuôi
0 3,8,6
1 1
2 5
3 4,6,9
4 3,8,2
5 6
6 3
7 7,4
8 2,4
9 5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19-04-2021

G8
89
G7
767
G6
9065
5944
4900
G5
1821
G4
18007
56740
92328
81731
55677
42532
77035
G3
69328
78984
G2
40343
G1
09937
ĐB
097605
Đầu Đuôi
0 5,7,0
1
2 8,8,1
3 7,1,2,5
4 3,0,4
5
6 5,7
7 7
8 4,9
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-04-2021

G8
77
G7
781
G6
5494
6181
0638
G5
7321
G4
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
G3
42096
68544
G2
40017
G1
45314
ĐB
497572
Đầu Đuôi
0
1 4,7,4
2 4,1
3 1,0,8
4 4,6,8
5
6
7 2,7,7
8 1,1
9 6,4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-04-2021

G8
29
G7
099
G6
7040
7645
3672
G5
6937
G4
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
G3
62250
26880
G2
53981
G1
82805
ĐB
466735
Đầu Đuôi
0 5
1 7,3
2 9
3 5,7
4 4,0,5
5 0,2
6
7 7,2
8 1,0,9,5
9 9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-03-2021

G8
78
G7
180
G6
3072
5895
2427
G5
7724
G4
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
G3
85111
35110
G2
69303
G1
14021
ĐB
945469
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,0
2 1,4,4,7
3 1
4
5 7,2,9
6 9
7 2,8
8 0
9 0,5

Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả XSTTH 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số thừa thiên huế từ giải 8 đến giải Đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo XSTTH 30 ngày?

  • Sổ kết quả thừa thiên Huế 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%.
  • Dễ dàng xem lại kết quả xổ số Huế trong 30 ngày liên tiếp.
  • Việc xem lại kqxsh và bảng thống kê loto trong 1 tháng sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số.
  • Dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tổng hợp kết quả của các tỉnh miền Trung khác trong ngày hôm nay :